Tomáš Winter

Nahoru Kontakt

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
ředitel ústavu

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 114
E winter.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 501, 222 222 144
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

od 1. 3. 2017 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
2018 – dosud vysokoškolský učitel Katedry dějin umění, Univerzita Palackého, Olomouc
2014 – 2018
vysokoškolský učitel Ústavu věd o umění a kultuře, Jihočeská univerzita, České Budějovice
2008 – 2012 vysokoškolský učitel katedry antropologických a historických věd, Filozofická fakulta Západočeská univerzita, Plzeň
2006 – dosud Ústav dějin umění AV ČR
2006 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1995 – 2001 dějiny umění, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

moderní umění 20. století, primitivismus, mimoevropské umění, karikatura

Nahoru Současné projekty

 • Příprava knihy a výstavy Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960, spolu s Milanem Pechem (KTF UK), Pavlou Machalíkovou (ÚDU AV ČR) a Vladimírem Czumalem (KTF UK)
 • Příprava knihy a výstavy sochaře Miloše Cvacha
 • Koordinátor výzkumného projektu AV ČR Umění jako forma komunikace

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie za rok 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • /Umění a tradice/, Praha 2017 (spolueditorka Pavla Machalíková)
 • Cirkus pictus. Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1960, Řevnice – Cheb – Praha 2017 (koeditorka Pavla Machalíková)
 • Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Praha 2016 (koeditorka Pavla Machalíková)
 • Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Praha 2015 (koeditorky Lenka Bydžovská, Pavla Machalíková, Taťána Petrasová).
 • Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967), Praha 2015 (koeditorka Anna Pravdová).
 • Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Řevnice - Plzeň - Praha 2013.
 • Miloš Jiránek, Zápas o moderní malbu, 1875-1911, Cheb - Řevnice 2012.
 • Lovesick Exoticism. The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister, Prague 2010.
 • Emil Filla: Archiv umělce / The Archive of the Artist/, Kutná Hora 2010 (ed.).
 • Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914 (kat. výst.), Plzeň 2010 (koeditorka Eva Bendová).
 • Amerika k sežrání. Nový svět v grafice 16.–19. století. / Savouring America. The New World in 16th –19th Century Prints. (kat. výst.), Praha, Národní galerie v Praze 2009 (spoluautorka Eva Bendová).
 • Emil Filla, Z holandských zápisníků, Praha, 2007 (ed.).
 • V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900–1950, Praha 2006 (koeditor Ondřej Chrobák).
 • Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky [1907–1953], Praha 2004 (ed.).
 • František Tichý, Praha 2002.

kapitoly v knihách

 • Magie lidového umění, in: Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (eds), Věda a umění. Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.–18. září 2015, Praha 2017, s. 193–206
 • Sport as a Manifesto of Modernity, in: Rostislav Švácha (ed.), StArt. Sport as a Symbol in the Fine Arts, Řevnice 2016, s. 137–191.
 • Ať žije Frištenský! S. K. Neumann, výtvarné umění a sport, in: Erik Gilk (ed.), Almanach na rok 1914. Mezi modernou avantgardou, Praha 2016, s. 134–142.
 • Europe, Czechs and Oceania: from Mythification to Artistic Creation, in: Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Gottfried Lindauer 1839–1926. Pilsen Painter of the New Zealand Māori, Řevnice – Plzeň 2015, s. 130–139.
 • Josef Lada a Bruno Paul /Josef Lada and Bruno Paul, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis V, Praha 2015, s. 116–118, 172–173.
 • Thomas Theodor Heine (1867–1948), Květinový den, 1912 / Thomas Theodor Heine (1867–1948), Ein Blumentag, 1912, in: Aleš Filip – Roman Musil (eds), Mnichov. Zářící metropole umění 1870–1918 / München. Leuchtende Kunstmetropole 1870–1918, Lomnice nad Popelkou – Plzeň 2015, s. 146–147.
 • Zrození, smrt a ztracené iluze karikaturisty. Tři případy Antonína Pelce / The Birth, Death and Lost Illusions of a Caricaturist: Three Chapters in the Life of Antonín Pelc, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis IV, Praha 2014, s. 90–100, 150–153 (spoluautorka Anna Pravdová)
 • Obraz, který není, in: Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha (eds.), Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 239–255.
 • Černoši a automobil, in: Pavla Machalíková – Taťána Petrasová (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 23.–25. února 2012, Praha 2013, s. 145–154.
 • Hledání kontinuity. Miloš Jiránek a Osma, in: Marie Rakušanová (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 193–201.
 • Maison cubiste po česku, in: Otto Urban – Petr Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha 2012, s. 100–110.
 • Dokumentace zločinců jako umělecký princip, in: Lucie Peisertová – Václav Petrbok – Jan Randák (eds.), Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 25.–27. února 2010, Praha 2011, s. 301–307.
 • The Czech Avant-Garde and the Lens of Primitivism: African Art in the Photographs of Josef Sudek and Václav Zykmund, in: Wendy A. Grossman, Man Ray, African Art, and the Modernist Lens (kat. výst.), Washington 2009, s. 104–105.
 • Chinese Art and Czech Modernism, in: Michaela Pejčochová, Masters of 20th-Century Chinese Ink Painting from Collections of the National Gallery in Prague, Prague 2008, s. 38–54.
 • Exoticism, in: Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902–1973), Praha 2004, s. 168–175.
 • The Political Orient, in: Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902–1973), Praha 2004, s. 220–223.

články

 • A Fascination with Folk Art: Modernism and the Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913, Umění LXII, 2016, č. 3–4, s. 240–253.
 • ‘A Hideously Vulgar Painting`: Flower Day by Thomas Theodor Heine / „Ohavně nevkusný obraz.“ Květinový den Thomase Theodora Heineho, Bulletin of the National Gallery in Prague XXIV, 2014, s. 35–39, 143–146.
 • Fotbal na malířském plátně v počátcích moderního umění, Dějiny a současnost XXXVI, 2014, č. 5, s. 21–24
 • Od prostředí k objektu a zpět. Jak vystavovat „primitivní“ umění?, 69. Bulletin Moravské galerie v Brně / 2013, s. 49–55.
 • Ernst Ludwig Kirchner’s ‘Negerplastik’ and the Mistake of Czech Cubists, Umění LXI, 2013, s. 356-361.
 • Nechtěné dítě se vrátilo do své kolébky. Muchova Slovanská epopej ve Veletržním paláci, Dějiny a současnost XXXV, 2013, s. 34–36.
 • František Kupka - malíř mezi kanóny,  Dějiny a současnost XXXIV, 2012, s. 32–35. (s Annou Pravdovou)
 • Olověné koláčky. Spiritismus a české výtvarné umění první poloviny 20. století, Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 2, s. 37–40.
 • The Group of Fine Artists and Primitivism in the Czech Lands, Centropa XI, 2011, č. 1, s. 19-33.
 • Cannibals in Bohemia, Umění LVII, 2009, s. 248–260.
 • Vodník a nevědomí, Umění LVI, 2008, s. 206–220.
 • Contortionist, Caricature and the Grotesque Body, Umění LV, 2007, s. 400–408.
 • Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté, Umění LIII, 2005, s. 76–86.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Cena Josefa Krásy (2014); Prémie Otto Wichterleho (2008)
 • člen redakčních rad časopisů Annals of the Náprstek Museum, Bulletin Moravské galerie, Dějiny a současnost, Umění/Art
 • člen Poradního sboru Národní galerie v Praze, nákupní komise Galerie výtvarného umění v Chebu, nákupní komise Východočeské galerie v Pardubicích
 • autor výstav: Lekce z karikatury – kubismus (UPM, Praha, Dům U Černé Matky Boží 2016–2017); František Tichý: Exhibice těla (GAVU Cheb 2016); František X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905 / Josef Koudelka, Na kopané, 1907 (GAVU Cheb 2015); Thomas Theodor Heine: Květinový den / Ein Blumentag, 1912 (GAVU Cheb 2014); Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950 (ZčG Plzeň 2013); Miloš Jiránek. Zápas o moderní malbu 1875–1911 (GAVU Cheb 2012; GMU Roudnice nad Labem)
 • spoluautor výstav: Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800–1950 (GAVU Cheb 2017); Error: Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG, (AJG v Českých Budějovicích 2017); Nespatříte hada: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč (OGL Liberec 2017); Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění (ZčG Plzeň 2015); Na cestách proti své vůli: Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940–1945), (GAVU Cheb 2013); Emil Filla: Archiv umělce (GASK Kutná Hora 2010); Vražedná realita: Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914 (ZčG Plzeň 2010); Amerika k sežrání. Nový svět v grafice 16.–19. století (NG Praha 2009); V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900–1950 (GHMP Praha 2006).

Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950

Miloš Jiránek. Zápas o moderní malbu 1875-1911

ÚDU na Facebooku