CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Muzikologická bibliografie

Muzikologická bibliografická databáze

Muzikologická knihovna UDU vytváří a spravuje elektronickou databázi české muzikologické literatury, která zahrnuje v tuzemsku i v zahraničí publikované práce českých autorů, jakož i zahraničních vědců,
kteří působí v České republice nebo jejichž publikace se týkají české hudby (monografie, kritické hudební edice, sborníky, články z odborných časopisů, výběrově recenze a další formáty vědeckých výstupů). V současné době databáze obsahuje přes 23 000 záznamů a je průběžně doplňována o aktuální muzikologickou produkci i o starší tituly.
Dvojjazyčný věcný popis (česky a anglicky) umožňuje využití databáze také zahraničními badateli.

S podporou programu Digital humanities v rámci Strategie AV 21 od roku 2015 proběhla retrokonverze výročních bibliografických přehledů české muzikologické produkce od roku 1970, publikovaných původně v časopisu Hudební věda, a dalších již dříve vytvořených bibliografií.

Muzikologická bibliografická databáze je součástí Souborného katalogu KNAV a je mezi oborovými bibliografiemi evidovanými Národní knihovnou ČR. Záznamy o článcích jsou prostřednictvím Knihovny Akademie věd přeposílány i Databáze českých článků (ANL).

Přístup do bibliografické databáze je přes vstupní masku Souborného katalogu KNAV.

 

LIDÉ