CZ EN
   
 
Markéta Svobodová

Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D.

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 221 183 598
e-mail: svobodova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umělecko-historické topografie.

Markéta Svobodová vystudovala obor teorie a dějiny umění na FF UP v Olomouci (PhD. 2001–2007). V letech 1997–1998 pracovala jako kurátor v Muzeu umění v Olomouci. Od roku 1999 působí jako vědecký pracovník ÚDU AV ČR, v. v. i., se zaměřením na architekturu 19.–21. století. Podílela se na zpracování Uměleckých památek Prahy. Velká Praha a současně se věnuje práci na Uměleckých památkách Moravy a Slezska. Ve svém bádání se rovněž koncentruje na přesahy architektury směrem ke scénografii, výstavnictví nebo průmyslovému designu a k teorii a sociologii architektury – viz knihy Bauhaus a Československo 1919­–1938, Hore zdar! Stavební strategie Klubu českých/československých turistů 1888–1949 (1989–2015) nebo Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Spolupracuje na projektu Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI) a je řešitelkou grantového projektu František Kalivoda (1913–1971) v evropském kontextu (GAČR).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Markéta Svobodová, Hore zdar! Stavební strategie Klubu českých/československých turistů 1888–1949 (1989–2015), Praha 2020.

Markéta Svobodová, Scénografie a výstavnictví – dvě rovnocenné sféry v tvorbě Jana Rajlicha, in: Marta Sylvestrová (ed.), Jan Rajlich 100. Mr. Brno (kat.), Moravská galerie v Brně, Brno 2020, s. 281–321.

Markéta Svobodová, Brněnská avantgardní scéna mezi válkami. Meyerova přednáška v roce 1931 a jeho korespondence s Artušem Černíkem a Bedřichem Václavkem z let 1925–1926, Bauhaus 100: Bulletin MG, 2019, č. 80, s. 56–75.

Markéta Svobodová, Media Coverage and Criticism of the Bauhaus in the Czechoslovak Interwar Press, Czech and Slovak Journal of Humanities – Historia Artium, 2019, s. 106–119.

Markéta Svobodová, Peter Bücking – Werner David Feist – Friedl Dicker in Czechoslovakia between the wars. Articles by three Bauhaus Graduates, Umění / Art 2017, LXV, č. 4, s. 396–405.

Markéta Svobodová, Proti -ismům / mezi racionalitou a expresí. Vlastislav Hofman architekt / Against -isms / between rationality and expression. Vlastislav Hofman, architekt, in: Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman (1884–1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention, katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2017, s. 43–55.

Markéta Svobodová, Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts, Praha 2016.

Markéta Svobodová, Zdeněk Rossmann – virtuálním architektem v době hospodářské krize, in: Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (eds.), Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu, Brno 2015, s. 96–117.

Markéta Svobodová, František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno; Mein lieber Ka“. Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946,  Umění / Art LXII, 2014, s. 141–160.

Markéta Svobodová, Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny, Praha 2013.

Aktuální projekty:

František Kalivoda (1913–1971) v evropsém kontextu: multimedialita, experiment, avantgarda a neoavantgarda (GAČR) - řešitelka

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II, No. 190/DG16P02H023/D) - členka řešitelského týmu

Umělecké památky Moravy a Slezska, členka týmu; František Kalivoda (1913–1971) v evropském kontextu: multimedialita, experiment, avantgarda a neoavantgarda (GAČR 19-18891S) - odpovědná řešitelka

Jan Rajlich 100 / Jan Rajlich – Art & Design (výstava v Moravské galerii v Brně) - odborná spolupracovnice

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII