CZ EN
   
 
Tereza Johanidesová

Mgr. et Bc. Tereza Johanidesová

Oddělení historiografie a teorie umění

tel: +420 221 183 511
gsm: +420 608 636 640
e-mail: johanidesova@udu.cas.cz

Odborná pracovnice Oddělení hitoriografie a teorie umění.

Tereza Johanidesová studovala dějiny umění na FF UK (Mgr. 2014), kde nadále pokračuje v doktorském studijním programu. Na stejné fakultěstudovala knihovnictví a informační studia (Bc. 2010). V letech 2011–2018 pracovala jako archivářka, knihovnice a bibliografka v archivu Knihovny Václava Havla, kde měla na starosti osobní bibliografii Václava Havla, zpracování archiválií, správu a katalogizaci knihovny. Podílela se na přípravě několika edičních projektů, z poslední doby zejména kompletní edice rozhovorů s Václavem Havlem z let 1964–1989. Od roku 2018 pracuje jako odborná redaktorka na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu, kde je šéfredaktorkou časopisu Zprávy památkové péče. Od roku 2019 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR, v. v. i., v oddělení Historiografie a teorie umění.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy, Praha 2019.

Tereza Johanidesová, Násilná césura. Ústav dějin umění FF UK za protektorátu, 1939–1945; Ústav dějin umění FF UK po válce, 1945–1950; Pod tlakem politiky. Katedra dějin umění na FF UK mezi nástupem stalinistů a pražským jarem, 1950–1970; Řízený útlum. Katedra dějin umění (a estetiky)na FF UK v období normalizace, 1970–1989 (spolu s Jakubem Bachtíkem), in: Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 300–317, 318–356, 392–449, 378–385.

Tereza Johanidesová, „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění, Umění / Art LXIII, 2015, s. 250–262.

Jakub Hauser – Tereza Johanidesová – Adéla Klinerová – Eva Csémyová (edd.), Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Sborník příspěvků z interdisciplinární konference studentů magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorandů konané na Ústavu dějin umění FF UK ve dnech 22. a 23. září 2016 [el. dokument], Praha 2019.

Aktuální projekty:

Štencovo Umění: Časopis ve službách domácí výtvarné kultury (Stipendium Nadačního fondu Františka Topiče) – odpovědná řešitelka

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII