CZ EN
   
 
Lubomír Konečný

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 557
e-mail: konecny@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění raného novověku.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Lubomír Konečný, Leonardo da Vinci’s Battle of Anghiari Revisited, artibus & historiae 78, 2018, s. 219–233.

Lubomír Konečný, The Eucharist, Atoms, and Seventeenth-Century Art, Umění / Art 58, 2015, s. 350–354.

Lubomír Konečný, Raising on a Shield: The Afterlife of an Ancient Pathosformel in Seventeenth-Century Art and Politics, in: Ulrich Heinen et al. (ed.), Welche Antike?: Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock , Wiesbaden 2011, I, s. 325–345.

Lubomír Konečný, The Emblem Theory and Practice of Bohuslav Balbín, S.J., in: John T. Cull – Peter M. Daly (edd.), In Nocte Consilium: Studies in Emblematics in Honor of Pedro F. Campa, Baden-Baden 2011, s. 223–238.

Lubomír Konečný, Za horou najdeš údolí: Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance, Prague 2005 (Opera minora historiae artium 1).

Lubomír Konečný, Augustine Käsenbrot of Olomouc, his Golden Bowl in Dresden, and the Renaissance Revival of “Poetic” Bacchus, artibus & historiae 48, 2003, s. 185–197.

Lubomír Konečný – Jaromír Olšovský, The Seven Liberal Arts into Emblems, in Olomouc, 1597, in: Karl Enenkel – Arnoud Visser (edd.), Mundus Emblematicus: Studies on Neo-Latin Emblem Books, Turnhout, 2003 (Imago Figurata Studies X), s. 235–266.

Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky, Praha 2002 (Monographia Miscellanea, vol. 8).

Lubomír Konečný, Tiziano Vecellio, called Titian, Flaying of Marsyas, in: Milan Togner (ed.), Kroměříž Picture Gallery: Catalogue of the Painting Collection in the Archbishop's Palace in Kroměříž, Kroměříž, 1999, s. 339–350, kat. č. 341.

Lubomír Konečný, Los Cinco Sentidos desde Aristóteles a Constantin Brancusi, in: Los Cinco Sentidos y el Arte (cat.), Madrid 1997, s. 29–54.

Lubomír Konečný, Zeuxis in Prague: Some Thoughts on Hans von Aachen, in: Prag um 1600: Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, s. 147–155.

Lubomír Konečný, Rubensovo Umučení sv. Tomáše: Ikonografický komentář, Umění / Art  26, 1978, s. 211–247.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII