CZ EN
   
 
Eva Janáčová

PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 222 221 646
e-mail: janacova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění 19.–21. století.

Eva Janáčová vystudovala dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2015) a religionistiku na FF MU v Brně (Mgr. 2009). V letech 2012–2015 pracovala jako kulturní redaktorka v Literárních novinách. V letech 2016 až 2017 absolvovala postdoktorandský pobyt na ÚDU AV ČR, v. v. i. Zaměřuje se především na židovskou výtvarnou kulturu a vizuální antisemitismus 19. a 20. století. Od roku 2018 je hlavní řešitelkou grantového projektu Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost (NAKI II), dále se podílí na projektu Strategie AV 21Umělecké dílo jako prostředek komunikace a spolupracuje s oddělením topografie na přípravě Uměleckých památek Moravy a Slezska (výzkum židovských památek).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Eva Janáčová – Jakub Hauser (edd.), Visual Antisemitism in Central Europe. Imagery of Hatred, Berlin – Boston 2021.

Eva Janáčová – Jakub Hauser (edd.), Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě, Praha 2020. 

Eva Janáčová – Daniel Baránek, Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích. Soubor specializovaných map, Praha 2020.

Eva Janáčová, The Wandering Jew in Czech Fine Art: Anti-Semitism, Empathy, Self-Identification, Ars Judaica. The Bar Illan Journal of Jewish Art XV, 2020, s. 47–70.

Eva Janáčová, Svědek zašlých časů. Starý židovský hřbitov v Libni, Epigraphica et Sepulcralia VII, 2019, s. 403–420.

Eva Janáčová, Židovské svátky a slavnosti v českém výtvarném umění. Vizuální vzpomínání, in: Blanka Soukupová – Róža Godula Weclawowicz – Grazyna Ewa Karpińska (edd.), Národy – lidé – města – slavnosti, Praha 2018, s. 127–145.

Eva Janáčová, Cizinec ve vlastním městě. Ostravský malíř Salomon Salomonowitz, in: Mezery v historii. Lücken in der Geschichte. Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945, Cheb 2017, s. 31–37.

Eva Janáčová, Izraelský grafik Otte Wallish (1906–1977), in: Anna Habánová – Ivo Habán (edd.), Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska / Auf Reisen. Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien, Liberec 2015, s. 76–83.

Eva Janáčová, Izraelští česko-němečtí výtvarníci, in: Anna Habánová – Ivo Habán (edd.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013, s. 76–85.

Eva Janáčová, Ludvík Blum – Malíř panoramatických pohledů na Jeruzalém, in: Židé a Morava XIX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. 11. 2012, Kroměříž 2013, s. 192–201.

 

Aktuální projekty:

Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost (NAKI II DG 18P02OVV039) – odpovědná řešitelka

Umělecké dílo jako prostředek komunikace (Strategie AV 21) – členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII