CZ EN
   
 
Pavla Machalíková

Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 221 183 514
e-mail: machalikova@udu.cas.cz

Vedoucí Oddělení umění 19.–21. století.

Pavla Machalíková vystudovala dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2004), absolvovala vědecké a studijní pobyty na Collegium Budapest (2001–2002) a na Mt. Holyoke College (1992–1993). V ÚDU působí od roku 2001. Věnuje se umění 19. století, se zaměřením na malířství v českých zemích a jeho proměny mezi tradičními a moderními tématy. Podílela se na přípravě řady tematických i monografických výstav a publikací věnovaných této problematice (Jdi na venkov!, Nespatříte hada, Rembrandtova tramvaj, Josef Führich, František Tkadlík). Je spoluorganizátorkou plzeňských mezioborových sympozií, od roku 2017 šéfredaktorkou časopisu Umění / Art.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Pavla Machalíková – Tomáš Winter – Taťána Petrasová (edd.), Zrození lidu v české kultuře 19. století, Praha 2020.

Eva Bendová – Pavla Machalíková (edd.), Kariéra s paletou, Plzeň – Brno 2019.

Tomáš Winter – Pavla Machalíková – Milan Pech – Vladimír Czumalo, Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960, Řevnice – Praha 2019.

Tomáš Winter – Pavla Machalíková – Stanislava Fedrová – Hanuš Jordan, Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950, Cheb – Řevnice – Praha 2017, s. 23–56.

Pavla Machalíková – Radim Vondráček –Šárka Leubnerová – Markéta Dlábková, František Tkadlík (1786–1840), Prague 2017.

Pavla Machalíková, ,Whence come these terrible images...´ How 19th century Bohemia began to show an interest in folk art and popular imagery, Umění / Art LXIV, 2016, s. 497–515.

Pavla Machalíková – Dalibor Dobiáš, Dětský svět a „umění nepoučeného“ v 19.století / The World of Children and Untutored Art in the 19th Century), in: Pavla Machalíková - Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada / Not A Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Praha 2016, s. 13–31.

Pavla Machalíková – Petr Tomášek, Josef Führich (18001876). Z Chrastavy do Vídně / Von Kratzau nach Wien, Praha / Prag 2014 .

Pavla Machalíková, The Sacred Image in Bohemia in the first third of the 19th Century, Umění / Art LXII, 2014, s. 529–551.

Pavla Machalíková, Handwerklicher Hintergrund und Perspektiven akademischer Studien. Zum Frühwerk Joseph Führichs in Böhmen, RIHA Journal 2013, s. 1–34.

Aktuální projekty:

Malíř Josef Mánes (1820–1871): mezi romantismem a realismem, uměním užitým a „krásným”, národním a mezinárodním, akademismem a modernitou (GAČR, č. 1910562-S) – hlavní řešitelka

Prostor výstav 1820–1950– členka řešitelského týmu a garant projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII