CZ EN
   
 
Fedora Parkmann

Fedora Parkmann, Ph.D.

Oddělení umění 19.–21. století

tel: +420 221 183 548 ; +420 724 179 902
e-mail: parkmann@udu.cas.cz

Stipendistka Programu podpory perspektivních lidských zdrojů (Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR).

Fedora Parkmann studovala dějiny umění na Sorbonne Université (Mgr. 2011, Ph.D. 2017) a dějiny umění a muzeologii na École du Louvre v Paříži. V akademickém roce 2017–2018 působila jako odborná asistentka na katedře dějin umění, Sorbonne Université. Od ledna 2019 je zaměstnána jako postdoktorandka na ÚDU AV ČR, v. v. i. a je přidruženou badatelkou Centre français de recherche en sciences sociales v Praze (CEFRES). Zaměřuje se na dějiny fotografie, avantgardní umění, meziválečnou sociální fotografii a problematiku kulturních transferů.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Fedora Parkmann, Une histoire en deux actes: la photographie sociale tchèque au prisme de l’historiographie de l’ère communiste, Transbordeur, č.4, 2020, s. 50–59.

Fedora Parkmann, Du photomontage comme trace de la circulation des savoirs artistiques. Le cas de Karel Teige, Histoire de l’art, č. 78, 2016/1, s. 117–130.

Fedora Parkmann, Vilem Kriz (1921-1994) : la photographie surréaliste dans l’engrenage du temps, Revue de la Bibliothèque nationale de France, č. 47, říjen 2014, s. 68–77.

Fedora Parkmann, Un avatar tchécoslovaque de la Fifo : l'Exposition internationale de photographie à Prague en 1936 / A Czechoslovak Variation on Fifo. The International Photography Exhibition (Prague, 1936), Études photographiques, č. 29, květen 2012, s.43–81.

Aktuální projekty:

A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions from 1933 to 1934 between Germany, France and the USSR (postdoktorandský projekt ÚDU AV ČR, v. v. i., 2019–2020) - řešitelka projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII