CZ EN
   
 
Anja Bunzel

Dr Anja Bunzel

Oddělení muzikologie

tel: +420 220 303 936
e-mail: bunzel@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení muzikologie.

Anja Bunzel absolvovala mediální a komunikační studia, hudební vědu a teorii a anglický jazyk na Freie Universität v Berlíně (2007–2010, BA) a v roce 2012 získala magisterský titul z muzikologie tamtéž. Tématem závěrečné práce byly dějiny recepce oratoria Roberta Schumanna Ráj a Peri. Doktorské studium absolvovala v letech 2012–2016 na irské Maynooth University, kde se věnovala písním Johanny Kinkel. Na Maynooth University rovněž získala od října 2017 do září 2018 postdoktorské stipendium. Její doktorské a postdoktorské studium bylo podpořeno z fondů Irish Research Council. Jako vědecká pracovnice se soustředí na téma soukromé hudební praxe v Praze a ve střední Evropě v 19. století. Výsledky své práce prezentovala na mnoha evropských badatelských fórech. Je koeditorkou publikace Musical Salon Culture in the Long Nineteenth Century (Boydell, 2019) a v září roku 2020 vyšla v nakladatelství Boydell její monografie o písních Johanny Kinkel. Je členkou redakční rady mezinárodního muzikologického periodika Studia Musicologica.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Anja Bunzel, The Songs of Johanna Kinkel: Genesis, Reception, Context, Boydell 2020.

Anja Bunzel, review article of Fibich Goethe Lieder, Lucie Laubová (soprano) and Jaroslav Šaroun (piano), Palacký University Olomouc, 2018, Vydavatelství FF UP, Newsletter of the Dvořák Society for Czech and Slovak Music (April 2019).

Anja Bunzel – Natasha Loges (edd.), Musical Salon Culture in the Long Nineteenth Century, Boydell 2019.

Anja Bunzel, Romantic Patriotism and the Building of Reputation: The Case of Robert Schumann’s "Paradies und die Peri", in: Sarah McCleave – Tríona O’Hanlon (edd.), Reputations of Thomas Moore: Poetry, Politics, Music, Farnham 2019.

Anja Bunzel, Rezeptionsgeschichte ex nihilo: Johanna Kinkel als Balladenkomponistin, in: Sonja Häder – Ullrich Wiegmann (Hrsg.), Aus dem Schatten treten: Frauen an der Seite berühmter Männer, Berlin 2017, p. 19–32.

Anja Bunzel, Johanna Kinkel (1810–1858) within the Context of Nineteenth-Century Music Criticism, in: Teresa Cascudo García-Villaraco (ed.), Nineteenth-Century Music Criticism, Brepols 2017, p. 421-447.

Anja Bunzel – Barbora Kubečková, Václav Jan Tomášek (1774–1850): A Versatile Lieder Composer?: A Comparative Analysis of Selected Goethe Settings by Carl Friedrich Zelter, Václav Jan Tomášek and Johanna Kinkel, Musicologica Olomucensia 20 (2014), p. 15–36.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII