CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Strategie AV21

Strategie AV21 Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu. 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. se aktuálně podílí na následujících programech Strategie AV21:

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

Paměť v digitálním věku

Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Odolná společnost