CZ EN
   
 
Jitka Walterová

MgA. Jitka Walterová

Fototéka a fotoateliér

tel: + 420221183520
e-mail: walterova@udu.cas.cz

Fotografka.

Po ukončení gymnázia v roce 1993 absolvovala dvouleté pomaturitní studium na Pražské fotografické škole. Poté, v roce 1995, nastoupila na místo fotografky do Ústavu dějin umění AV ČR, kde pracuje doposud. V letech 1997-2002 studovala obor umělecké fotografie na FAMU v Praze. Vytváří profesionální fotografickou dokumentaci uměleckých děl oborů architektury, sochařství, malby, kresby, grafiky a užitého umění z oblasti českého a světového umění pro odbornou činnost pracoviště.

Ve volné tvorbě se zabývá výtvarnou a portrétní fotografií. V poslední době se věnuje tématu proměny lidské tváře v časosběrných souborech fotografií. Je spoluautorkou výtvarné skupiny Společenství spouště, ve které tvoří od roku 2010.

Přispěla fotografiemi do následujících publikací (výběr):

Helena Dáňová – Markéta Pražáková (eds.), Uprostřed Koruny české, Průvodce výstavou, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 2019.

Maříková-Kubková a kolektiv, Katedrála viditelná a neviditelná, Hilbertinum a Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i., Praha 2019.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae societas, Artefaktum, Praha 2017.

Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století 1., Artefaktum, Praha 2018.

Petra Trnková (ed.), Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Artefaktum, Praha 2015.

Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, Gallery, Praha 2010.

Aktuální projekty:

Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II, id. kód DG16P02H02H023, 2016–2020) – členka týmu grantového projektu

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016–2017) – členka týmu grantového projektu

Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR 19-21654S) – členka týmu grantového projekt

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII