CZ EN
   
 
Tereza Cíglerová

Mgr. Tereza Cíglerová

Oddělení dokumentace

tel: +420 221 183 578
e-mail: ciglerova@udu.cas.cz

Restaurátorka Oddělení dokumentace.

Tereza Cíglerová vystudovala restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování odborné stáže v norském národním muzeu fotografie (Preus Museum) se od roku 2009 systematicky věnuje restaurování a konzervaci fotografických materiálů a preventivní péči o sbírkové předměty. Od roku 2011 pracuje jako restaurátorka v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., kde se podílela na řešení projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. V rámci Sudek Project iniciovala a vedla průzkum sbírky negativů Josefa Sudka.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Tereza Cíglerová, Identifikace negativů a způsoby jejich uložení dle typu podložky, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2020.

Tereza Cíglerová, Péče o fotografie a kresby: inspirace pro sbírky menšího rozsahu, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2016.

Tereza Cíglerová, Průzkumy skleněných negativů v Langhans Archivu Praha, Časopis Národního muzea, řada historická 183, 3–4, 2013, s. 3–10.

Tereza Cermanová – Tereza Nedbalová – Zuzana Švarcová, Konzervace a restaurováni adjustací historických fotografií ze sbírek NTM Praha, Fórum pro konzervátory – restaurátory, Brno 2011, s. 29–33.

Tereza Cermanová, Retuše skleněných deskových negativů, in: Restaurování a ochrana uměleckých děl. Retuše památek, Praha 2011, s. 16–18.

Tereza Cermanová, Deterioration of Albumen Prints, in: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix. Revealing a Photographic Archive, Praha 2010, s. 199-213.

Tereza Cermanová, Motiv Eucharistického Bolestného Krista a jeho výskyt v Kaplickém misálu, in: Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, s. 71–80.

Tereza Cermanová, Kaplický misál, Jihočeský sborník historický 76, 2007, s. 135–176.

Aktuální projekty:

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (NAKI II, id. kód: DG16P02M002) – členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII