CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Baderovo stipendium

Stipendium dr. Alfreda Badera pro doktorandy
podpora výzkumu evropského umění a architektury od středověku do 20. století

Stipendium dr. Alfreda Badera je určeno pro studenty doktorských programů oboru dějin a teorie umění v akreditovaných oborech dějin a teorie umění a architektury na vysokých školách v ČR (maximálně do 40 let věku řešitele). Stipendium je poskytováno od roku 2016 díky grantu z Fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund), a to na základě projektu připraveného ÚDU AV ČR ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností (UHS).

Průběžné zprávy a závěrečné teze stipendistů jsou publikovány v Bulletinu Uměleckohistorické společnosti.

Termín uzávěrky na podání přihlášky je začátkem kalendářního roku (obvykle do 31. 1.). Přesný aktuální termín odevzdání přihlášek je pravidelně oznamován na webových stránkách ÚDU AV ČR a UHS. Každoročně se udělují zpravidla tři stipendia ve výši 12.500 USD. Kandidáti jsou o výsledku informování v průběhu jara a čerpání stipendia probíhá v průběhu následujícího akademického roku. Veškeré aktuální informace případným zájemcům podá kontaktní osoba: Eva Janáčová (janacova@udu.cas.cz).

V období 2021/2022 bylo stipendium uděleno těmto projektům:

Projekty podpořené v předchozích letech:

doc Harmonogram organizování a plnění Harmonogram organizování a plnění programu Baderova stipendia doc Přihláška do výběrového řízení Přihláška do výběrového řízení a všeobecné podmínky