CZ EN
   
 
Markéta Kratochvílová

Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D.

Muzikologická knihovna a bibliografie

tel: +420 220 303 938
e-mail: kratochvilova@udu.cas.cz

Markéta Kratochvílová vystudovala hudební vědu na FF UP v Olomouci (Mgr. 2003, Ph.D. 2011). Pracovala jako kurátorka oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby a redaktorka hudebnin v Českém rozhlase, v letech 2013–2018 se jako vědecká pracovnice Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR věnovala dílu Antonína Dvořáka a Otakara Ostrčila a byla řešitelkou projektu Otakar Ostrčil – život a dílo (GAČR). Od roku 2019 pracuje v Muzikologické knihovně ÚDU AV ČR jako oborová bibliografka, publikuje k tématům české hudby 19. a 20. století, v roce 2019 spolupracovala na výstavě v památníku Otakara Ostrčila v Blatském muzeu v Soběslavi.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Markéta Kratochvílová, Involuntary Hero: Otakar Ostrčil and his Biographer Zdeněk Nejedlý, Journal of musicological research 38, č. 3–4, 2019, s. 253–265.

Markéta Kratochvílová, Otakar Ostrčil and the Critical Edition of Bedřich Smetana’s Opera Prodaná nevěsta, Hudební věda 55, č. 2, 2018, s. 169–180.

Markéta Kratochvílová, „U Vás ať jsou uschované.“ Mužské sbory Antonína Dvořáka věnované olomouckému Žerotínu, in: Edita Bugalová (ed.), Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike IV, Bratislava 2018, s. 226–233.

Markéta Kratochvílová – Jiří K. Kroupa, Otakar Ostrčil na břehu mořském: K historii jeho dirigentských vystoupení v Göteborgu v listopadu 1928, Clavibus unitis 5, 2016, s. 1–26.

Markéta Kratochvílová (ed.), Otakar Ostrčil: Písně na texty německých básníků. Songs to German Poems, Academus Edition, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2015.

Markéta Kratochvílová, Musical Autographs of Otakar Ostrčil in the Czech Museum of Music / Notové autografy Otakara Ostrčila v Českém muzeu hudby, Musicalia 5, 2013, s. 147–164.

František Ibl– Markéta Kratochvílová, Lesní roh Václava Františka Červeného ze sbírky Ondřeje Horníka / A French Horn by Václav František Červený from the Collection of Ondřej Horník, Musicalia 3, 2011, s. 140–150.

Markéta Kratochvílová, Vynálezce hudebních nástrojů Jaroslav Machát / AnInventive Mind: Jaroslav Machát and His Experimental Musical Instruments, Musicalia 2, 2010, s. 114–124.

Markéta Kratochvílová, Music under the Sediment of Ideology. Development of the Reception of the Work of Otakar Ostrčil, in: Věra Šímová – Jan Vičar (edd.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Musicologica Olomucensia 10, Olomouc 2009, s. 125–132.

Markéta Kratochvílová, A Comparison of Compositional Procedures in Some Atonal Piano Cycles of Erwin Schulhoff to Those of Arnold Schoenberg’s Atonal Works, in: Paul Christiansen (ed.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Musicologica Olomucensia 7, Olomouc 2005, s. 73–78.

Aktuální projekty:

Muzikologická bibliografická databáze – retrospektivní bibliografie muzikologické produkce (Strategie AV21).

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII