CZ EN
   
 
Kateřina Doležalová

MgA. Kateřina Doležalová

Oddělení dokumentace

tel: +420 221 183 578
e-mail: dolezalova@udu.cas.cz

Restaurátorka Oddělení dokumentace.

Kateřina Doležalová vystudovala restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice (BcA. 2008). Pokračovala v magisterském studiu na stejné univerzitě v Ateliéru restaurování a konzervace děl písemné kultury (MgA. 2011). V roce 2007 se zúčastnila stáže k restaurování a konzervaci fotografií v národním muzeu fotografie (Preus Museum) v Norsku. Od roku 2011 pracuje jako restaurátorka v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., kde se kromě fotografií specializuje též na restaurování kreseb, grafik a plánů. V poslední době se účastnila třech projektů NAKI: Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví; Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry; Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Kateřina Doležalová, Skla, plasty a papíry: pohled restaurátorky, in: Hana Buddeus (edd.), Sudek a sochy, Praha 2020, s. 411-429.

Aktuální projekty:  

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví - členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII