CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Historiografie a teorie umění

V roce 2018 zahájil v ÚDU AV ČR činnost dvoučlenný tým specializovaný na teorii a historiografii dějin umění a započal tak s výzkumem, který nebyl v posledních desetiletích v ústavu systematicky prováděn; od roku 2019 následně vzniklo samostatné oddělení. Jeho členové soustředí své bádání především ke středoevropské teorii a estetice výtvarného umění před institucionálním vznikem dějin umění v polovině 19. století, dále k reflexi metodologie dějin umění 20. století, a to se zřetelem na Vídeňskou školu dějin umění a její recepci v českých zemích, návaznosti dějin umění na českou strukturální estetiku či k počátkům zdejší ikonologie, a to včetně zájmu o institucionální dějiny oboru. Pozornost je ale upřena i k novějším teoretickým výzvám oboru, např. podnětům vizuálních studií či mediální vědy a intermediality.

Oddělení pořádá konference o teorii a estetice výtvarného umění a metodologii dějin umění. V roce 2019 vzbudila široký mezinárodní zájem konference Infuence of the Vienna School of Art History before and after 1918 / Wirken der Wiener Schule der Kunstgeschichte vor und nach 1918 (sborník v Journal of Art Historiography 2019 a 2020), pro rok 2021 se připravuje další ročník, soustředěný k osobnosti Maxe Dvořáka (The 100th Anniversary of Max Dvořák’s Death). Příležitostí k oživení metodologické sebereflexe byla též společná diskusní dílna ÚDU a Ústavu pro českou literaturu AV ČR Styl a poetika. Historie, teorie, aplikace (2019), jež v interdisciplinární konfrontaci otevřela nové pohledy na „stará“ témata.

Členové oddělení rovněž připravují a odborně zaštiťují překladovou edici teoreticky a metodologicky podnětných cizojazyčných textů vydávanou nakladatelstvím Academia – jako první vyšla v roce 2020 práce Heinricha Wölfflina Základní pojmy dějin umění, aktuálně se připravují překlady Arthura C. Danta, Jonathana Craryho a Abyho Warburga.

LIDÉ
VYDANÉ PUBLIKACE
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
VÍCE