CZ EN
   
 
Tomáš Murár

PhDr. Tomáš Murár, Ph.D.

Oddělení historiografie a teorie umění

tel: +420 221 183 511
e-mail: murar@udu.cas.cz

Stipendista Programu podpory perspektivních lidských zdrojů (Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR).

Tomáš Murár studoval dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2019). V letech 2016–2017 působil na NPÚ ÚOP středních Čech v odd. evidence movitých památek, v roce 2017 v Centru současného umění DOX pro Archiv výtvarného umění připravil výstavu Vojtěch Birnbaum: Princip umění. Od roku 2017 se věnuje přípravě pořadů o dějinách a teorii umění pro Český rozhlas Vltava, od roku 2018 je vědeckým pracovníkem ÚDU AV ČR, v. v. i. V roce 2019 spoluorganizoval mezinárodní konferenci The Influence of the Vienna School of Art History before and after 1918, v roce 2019 a 2020 spolueditoval sborník z této konference v Journal of Art Historiography, nyní se podílí na přípravě druhého ročníku konference o vídeňské škole dějin umění zaměřené na připomenutí 100 let od smrti historika umění Maxe Dvořáka. Dvořákovými dějinami umění se zabývá také v postdoktorandském projektu v rámci oddělení Historiografie a teorie umění. 

Nejvýznamější odborné výstupy:

Tomáš Murár, Oldřich Stefan’s Amplification of the Vienna School of Art History, Journal of Art Historiography 21, 2019

Tomáš Murár – Richard Woodfield (eds.), The Influence of the Vienna School of Art History before and after 1918 – Part 2, Journal of Art Historiography 22, 2020

Tomáš Murár – Richard Woodfield (eds.), The Influence of the Vienna School of Art History before and after 1918 – Part 1, Journal of Art Historiography 21, 2019

Tomáš Murár, Hans Sedlmayr’s art history, Journal of Art Historiography 19, 2018

Tomáš Murár, Tak pravil Arthur C. Danto. O možnostech vlivu filosofie Friedricha Nietzscheho v uvažování o konci (dějin) umění, Umění / Art LXVI, 2018, s. 105–109.

Tomáš Murár, Umění jako princip a zákonitost. K dějinám a metodologii umění Vojtěcha Birnbauma / Art as Principle and Pattern. Vojtěch Birnbaum’s Concept and Method of Art History, Praha 2017.

Tomáš Murár, Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the „Baroque Eclogue“ of Wystan Hugh Auden, Umění / Art LXV, 2017, s. 244–261.

Tomáš Murár, Memoria et Monumentum: „Barokní princip“ Vojtěcha Birnbauma a „Podstata monumentality“ Antonína Engela, Opuscula Historiae Artium 64, 2015, s. 108–121 .

Tomáš Murár, Kunstwollen: The Transfer and Precarious Survival of An Artistic-Theoretical Concept in Czech Art History of the 20th Century, Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia 24, 2015, s. 42–49.

Tomáš Murár, The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar, Umění / Art LXII, 2014, s. 516–528.

Aktuální projekty:

Vídeňská škola dějin umění a umění Michelangela Buonarrotiho: Max Dvořák a jeho žáci Jaromír Pečírka, Charles de Tolnay, Hans Sedlmayr  - řešitel

The Influence of the Vienna School of Art History II: The 100th Anniversary of Max Dvořák’s Death (Organizace konference)

Příprava ediční řady Ars – Philosophia, Aesthetica, Theoria v nakladatelství Academia –  edice překladu knihy Arthura C. Danta After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII