CZ EN
   
 
Hana Buddeus

Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel:
e-mail: buddeus@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění 19.-21. století. Hlavní řešitelka projektu Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (2016-2020).

Hana Buddeus vystudovala dějiny umění a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) a teorii a dějiny umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ph.D.). V ÚDU AV ČR pracuje od roku 2016, je jednou ze zakládajících členek ústavního Centra pro výzkum fotografie (CVF) a aktuálně se podílí na mezinárodním projektu Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s (2021–2024). Byla odbornou řešitelkou projektu zaměřeného na Josefa Sudka a fotografie uměleckých děl (2016–2020) (WEB). Připravila k vydání knihy Sudek a sochy (2020) a Instant Presence: Representing Art in Photography (ed. Buddeus–Lahoda–Mašterová, 2017). Její dizertační práce byla roce 2017 knižně publikována pod názvem Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění 70. let 20. století. Je členkou kurátorského týmu Fotograf Gallery a redakční rady časopisu Fotograf, v minulosti pracovala na pozici vedoucí Galerie AMU v Praze (2013–2015) a podílela se na kurátorské koncepci několika ročníků Festivalu Fotograf.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Hana Buddeus (ed.), Sudek and Sculpture, Prague 2020

Hana Buddeus, Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek, Umění / Art LXVI, 2018, č. 5, s. 388–399

Hana Buddeus, (rec.) Tomáš Pospiszyl (ed.), Vladimír Ambroz. Akce / Actions, Praha 2017, Umění / Art LXVI, 2018, č. 5, s. 440–442

Hana Buddeus, Mlsný a zvědavý V. V. Štech: dějiny umění jako živá současnost, in: Tomáš Dvořák a kol., Fotografie, socha, objekt, Praha 2018, s. 7–29

Hana Buddeus, Infiltrating the Art World through Photography. Petr Štembera’s 1970s Networks, Third Text, [Special Issue “Actually Existing Artworlds of Socialism”. Guest Editor: Reuben Fowkes], 2018, No. 153, pp. 468–484

Hana Buddeus, Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění semdesátých let 20. století, Praha 2017

Hana Buddeus – Katarína Mašterová – Vojtěch Lahoda (edd.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017

Hana Buddeus, Braun, Brokof, Sudek et al., Czech Baroque Sculpture in the Light of Modernist Photography, in: Hana Buddeus – Katarína Mašterová – Vojtěch Lahoda (edd.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017, s. 177–195

Hana Buddeus, Fotografické podmínky happeningu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2014, č. 16, s. 18–37

Hana Buddeus, 3 Poznámky k funkci dokumentace v době normalizace, in: Jan Krtička – Jan Prošek (edd.), Dokumentace umění, Ústí nad Labem 2013, s. 67–79

Aktuální projekty:

Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s (2021–2024) – International Visegrad Fund, Strategic Grants – Returning to the roots of Visegrad cooperation

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII