CZ EN
   
 
Hana Buddeus

Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel:
e-mail: buddeus@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění 19.-21. století. Hlavní řešitelka projektu Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (2016-2020).

Hana Buddeus vystudovala dějiny umění a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) a teorii a dějiny umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ph.D.). V ÚDU AV ČR pracuje od roku 2016 v rámci grantového projektu zaměřeného na Josefa Sudka a fotografie uměleckých děl (WEB). Připravila k vydání knihy Sudek a sochy (2020) a Instant Presence: Representing Art in Photography (ed. Buddeus–Lahoda–Mašterová, 2017). Je jednou ze zakládajících členek ústavního Centra pro výzkum fotografie (CVF). Její dizertační práce byla roce 2017 knižně publikována pod názvem Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění 70. let 20. století. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf, v minulosti pracovala na pozici vedoucí Galerie AMU v Praze (2013–2015) a podílela se na kurátorské koncepci několika ročníků Festivalu Fotograf.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Hana Buddeus (ed.), Sudek and Sculpture, Prague 2020

Hana Buddeus, Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek, Umění / Art LXVI, 2018, č. 5, s. 388–399

Hana Buddeus, (rec.) Tomáš Pospiszyl (ed.), Vladimír Ambroz. Akce / Actions, Praha 2017, Umění / Art LXVI, 2018, č. 5, s. 440–442

Hana Buddeus, Mlsný a zvědavý V. V. Štech: dějiny umění jako živá současnost, in: Tomáš Dvořák a kol., Fotografie, socha, objekt, Praha 2018, s. 7–29

Hana Buddeus, Infiltrating the Art World through Photography. Petr Štembera’s 1970s Networks, Third Text, [Special Issue “Actually Existing Artworlds of Socialism”. Guest Editor: Reuben Fowkes], 2018, No. 153, pp. 468–484

Hana Buddeus, Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění semdesátých let 20. století, Praha 2017

Hana Buddeus – Katarína Mašterová – Vojtěch Lahoda (edd.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017

Hana Buddeus, Braun, Brokof, Sudek et al., Czech Baroque Sculpture in the Light of Modernist Photography, in: Hana Buddeus – Katarína Mašterová – Vojtěch Lahoda (edd.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017, s. 177–195

Hana Buddeus, Fotografické podmínky happeningu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2014, č. 16, s. 18–37

Hana Buddeus, 3 Poznámky k funkci dokumentace v době normalizace, in: Jan Krtička – Jan Prošek (edd.), Dokumentace umění, Ústí nad Labem 2013, s. 67–79

Aktuální projekty:

Josef Sudek a fotografická reprodukce uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (NAKI II DG16P02M002) – odpovedná řešitelka

Confrontations: Sessions in East European Art History (Getty Foundation Connecting Art Histories Initiative) – účastnice projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII