CZ EN
   
 
Klára Benešovská

PhDr. Klára Benešovská, CSc.

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 715
e-mail: benesovska@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění středověku.

Klára Benešovská studovala v letech 1968–1973 dějiny umění a klasickou archeologii na FF UJEP Brno a FF UK Praha (PhDr. 1975), 1983–1987 byla vědeckou aspirantkou v Ústavu teorie a dějin umění AV ČR (1990 CSc.). Od roku 1990 pracuje v ÚDU AV ČR. Zabývá se výzkumem středověké architektury a architektonické skulptury v evropském kontextu.V letech 1997–2001 byla vědeckým tajemníkem ústavu, 1997–2012 členem vědecké rady, 2004–2019 vedoucím oddělení Středověku. Byla hlavním řešitelem projektu Imago, Imagines (GAČR 2013–2017). Od  2019 je spolupracovníkem v grantech Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR) a Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí (GAČR). Byla autorkou výstavy Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský  1310 (Praha 2010/2011, cena Gloria musealis za mezinárodní přínos), autorský podíl měla na výstavách 10 století architektury (Pražský hrad 2001: Románská architektura, Gotika), stálá výstava Příběh pražského hradu (Pražský hrad, Starý palác 2004–dosud), Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost (Emauzský klášter v Praze 2016). V rámci Strategií AV 21 (Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací) byla garantem projektu Český stát za Václava IV. Výpověď umění (výstava v Galerii vědy a umění AVČR 2019) a je garantem mezinárodního projektu Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe. Networks, Gender, Acculturation.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, [I. Díl: Náboženská funkce obrazu; II. Díl: Reprezentativní a memoriální funkce obrazu], Praha Academia 2019

Klára Benešovská – Helena Dáňová – David Vrána (eds.), Ivo Kořán. Texty, Praha Artefactum 2019

Klára Benešovská –Jan Chlíbec (edd.), Více Krásy, Praha Artefactum 2019

Klára Benešovská, Art and Architecture in the Period 800-1500 (with Kateřina Kubínová) and texts in: Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Art in the Czech Lands 8002000, Řevnice: Arbor vitae societas – Praha: Artefactum 2017, p. 39–74; pp. 84–85,  86–87, 88–90,  91–93, 102–103, 110–111, 112–113, 132–133, 134–135, 136–137, 138–140, 141–142, 143–145, 152–154, 158–61, 180–181, 182–185, 188–190, 191–192, 198–199, 202–203, 204–205, 209–211, 214–216, 222–224, 238–241, 248–251, 252–253, 254–255, 268–271, 286–289, 290–291, 292–293, 294–295, 300–303, 309–311, 312–314, 318–319, 320–321, 322–323.

Klára Benešovská, Disparition, réouverture et clôture du chantier cathédral de Prague (1419-1933), in Le chantier cathédral en Europe – Diffusion et sauvegarde des savoirs, savoir-faire et matériaux. Sous la direction de Isabelle Chave, Étienne Faisant et Dany Sandron, Le Passage Paris–New York Editions 2020, pp. 128–139

Klára Benešovská, Josef Cibulka a Svatovítská rotunda, in: Michal Sklenář – Kristina Uhlíková – Vít Vlnas (eds.), Josef Cibulka, kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. Praha 2020, s. 133–150

Klára Benešovská, Kauza Václav Mencl: někdo musí z kola ven. Příspěvek k výuce dějin umění v letech 1938-1952, Umění / Art LXVI 2018, s. 194–203, 241.

Klára Benešovská, Ce qu’il advint de l’architecture gothique à la cour de Charles IV et de Venceslas IV, in: Arnaud Timbert (ed.), Qu’est-ce que l’architecturegothique? Essais, préface Ch. Freigang, postface Br. Phalip, Villeneuve-d’Ascq, Presses univ. Septentrion, coll. «Architecture &Urbanisme», 2018, s. 181–195.

Klára Benešovská, The Epilogue of the “Orient oder Rom” debate in the 1970s? The Forgotten Work of Václav Mencl, in: Ivan Foletti – Francesco Lovino (edd.), Orient oder Rom. History and Reception of a Historiographical myth (1901-1970), Viella Roma 2018, s. 147–162

Klára Benešovská, Charles IV 1978–2016. Reviewing the Ideological Background of the Exhibitions and Conferences in 1978. Convivium 2017, IV, 1 [Medieval Art History in Prison], s. 159–173.

Klára Benešovská, De la circulation des „locissanctis“– le Mons Sion à Prague, Convivium 2014, I, 1, s. 51–62.

Klára Benešovská, Dʼartistesexogènesen artistes établis: lʼexemple des Parleren Bohême (1356–1420), in: Jacques Dubois – Jean-Marie Guillouët – Benoit Van den Bossche (eds.), Les Transferts artistiques dans lʼEurope gothique. Repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des thèmeset des savoir-faire (XIIe–XVIe siècle). Paris, A. a J. Picard 2014, s. 189–207.

Klára Benešovská (ed.), A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310, Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2011.

Aktuální projekty:

Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR 19-21654S) – člen řešitelského týmu

Jeruzalém a jehoodraz v kultuře středověkých českých zemí (GA ČR, 19-12859S) – člen řešitelského týmu

Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe. Networks, Gender, Acculturation / Královské fundace ženských klášterů v centru středověké Evropy– Strategie AV 21 Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací - garant mezinárodního projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII
VYDANÉ PUBLIKACE
Imago, imagines
Imago, imagines
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí c českých zemích od 10. do první třetiny 16. století
VÍCE
Ivo Kořán / Texty
Ivo Kořán / Texty
VÍCE
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
VÍCE