CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Základní informace

Ústav dějin umění je jedním z veřejných výzkumných pracovišť, sdružených v Akademii věd České republiky (ÚDU AV ČR, v. v. i.). Jeho cílem je výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění, architektury, historického urbanismu, památkové péče, výtvarné kritiky, estetiky a muzikologie. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Pracovníci ústavu jsou autory mnoha dalších publikací, pořádají a spolupořádají výstavní projekty u nás i v zahraničí. Mnozí z nich působí na univerzitách jako pedagogové a v doktorandském studiu. Ústav se podílí na různých domácích i zahraničních výzkumných projektech a spolupracuje s řadou vědeckých institutů a odborníků doma i v zahraničí. Je členem mezinárodní asociace uměleckohistorických institutů RIHA (Research Institutes in the History of Art).

Odbornou činnost ústavu zajišťuje sedm oddělení: Umění středověkuUmění raného novověkuUmění 19. až 21. století, Historiografie a teorie uměníUměleckohistorická topografie, MuzikologieDokumentace. Dále v ústavu působí čtyři specializovaná centra: Studia RudolphinaCentrum pro výzkum barokní nástěnné malby (člen skupiny akademických a univerzitních výzkumných center The Research Group for Baroque Ceiling painting in Central Europe), Centrum epigrafických a sepulkrálních studií a Centrum pro výzkum fotografie. Renomovanou platformou pro odborný dialog se staly ústavem pořádané přednáškové cykly Collegium historiae artium, Středověk v pohybuDialogo della musica, na nichž participují domácí i zahraniční specialisté.

Ústav vydává tři časopisy: mezinárodně respektované uměleckohistorické periodikum Umění / Art, Studia Rudolphina, Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., a muzikologický časopis Hudební věda. Spolu s Masarykovou univerzitou v Brně a Université de Lausanne se Ústav podílí na vydávání mezinárodní revue Convivium (Seminarium Kondakovianum Series Nova). Další odborné publikace připravuje ústavní vydavatelství Artefactum. Služby veřejnosti poskytuje ÚDU mimo jiné prostřednictvím dvou specializovaných knihoven, Knihovny ÚDUMuzikologické knihovnyOddělení bibliografie zpracovává již od roku 1971 Českou uměleckohistorickou bibliografii. V rámci ústavu působí Fotoatelier a fototéka spravující rozsáhlý fotoarchiv. Instituce pečuje i o bohaté sbírky grafiky, historických plánů, historických fotografií a písemných pramenů.