CZ EN
   
 
Tomáš Winter

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Ředitel ústavu / Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 221 183 501, +420 222 222 144
e-mail: winter@udu.cas.cz

Ředitel ústavu.

Vědecký pracovník Oddělení umění 19.-21. století. 

Tomáš Winter studoval dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2006). Během studia začal pracovat v Ústavu dějin umění AV ČR, kde působí dodnes. Zaměřuje se na dějiny českého a světového umění 19. a 20. století, na vztahy evropského a mimoevropského umění, problematiku karikatury, lidového umění a „nízkých“ žánrů. Vyučoval dějiny umění na Západočeské univerzitě v Plzni, Masarykově univerzitě v Brně, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se v roce 2015 habilitoval. Od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem desítek odborných studií, českých i cizojazyčných monografií, výstav a jejich katalogů. Je členem odborných poradních orgánů a redakčních rad odborných časopisů.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Pavla Machalíková – Tomáš Winter – Milan Pech – Vladimír Czumalo, Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960, Řevnice – Praha 2019.

Tomáš Winter, A Fascination with Folk Art: Modernism and the Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913, Umění / Art LXII, 2016, č. 3–4, s. 240–253.

Tomáš Winter, ‘A Hideously Vulgar Painting`: Flower Day by Thomas Theodor Heine / „Ohavně nevkusný obraz.“ Květinový den Thomase Theodora Heineho, Bulletin of the National Gallery in Prague XXIV, 2014, s. 35–39, 143–146.

Tomáš Winter, Ernst Ludwig Kirchner’s ‘Negerplastik’ and the Mistake of Czech Cubists, Umění / Art LXI, 2013, č. 4, s. 356–361.

Tomáš Winter, Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950, Řevnice – Plzeň – Praha 2013.

Tomáš Winter, The Group of Fine Artists and Primitivism in the Czech Lands, Centropa XI, 2011, č. 1, s. 19–33.

Tomáš Winter, Lovesick Exoticism. The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister. Prague 2010.

Tomáš Winter – Vojtěch Lahoda (za spolupráce Lubomíra Konečného a Jiřího Thýna), Emil Filla: Archiv umělce / The Archive of the Artist, Kutná Hora 2010.

Tomáš Winter, The Czech Avant-Garde and the Lens of Primitivism: African Art in the Photographs of Josef Sudek and Václav Zykmund, in: Wendy A. Grossman, Man Ray, African Art, and the Modernist Lens (kat. výst.), Washington, International Arts & Artists 2009, s. 104–105.

Aktuální projekty:

Prostor výstav (Strategie AV 21) – člen řešitelského týmu

Picasso and Cubism in Prague: Sources and Documents to 1914 (kniha) – spolueditor a spoluautor

Umění, gesto, argument (projekt Akademické prémie Ústavu pro českou literaturu AV ČR) – člen řešitelského týmu

Emil Holub (výstava) – spoluautor koncepce

Jaroslava Pešicová: Kočky, psy a Robert Rauschenberg (výstava) – autor koncepce

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII