CZ EN
   
 

Doc. Mgr. Helena Spurná, Ph. D.

Oddělení muzikologie

tel: +420 220 303 936
e-mail: spurna@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení muzikologie.

Studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obory divadelní věda a hudební věda (Mgr. 1995, Ph.D. 1999). V letech 1994-1997 pracovala jako dramaturgyně České televize, studio Brno (redakce hudebních pořadů). Do roku 2001 působila jako odborná asistentka Ústavu divadelní a filmové vědy FF MU,  následně se jejím působištěm do roku 2019 stala Katedra divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se i habilitovala. V období 2019-2020 působila jako dramaturgyně opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, od roku 2020 pracuje  na plný úvazek jako docentka na Katedře teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity. Systematicky se věnuje historicko-teoretickému výzkumu opery a divadelní avantgardě. Jako specialistka na E. F. Buriana vydala mj. řadu studií věnovaných této význačné osobnosti české kultury 20. století; v roce 2014 pak i samostatnou monografii Emil František Burian a jeho cesty za operou.  Absolvovala studijní, pedagogické a badatelské pobyty v zahraničí (zj. Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Universität Wien). Je členkou oborových rad a jiných orgánů v rámci disciplín teatrologie, hudební umění a muzikologie. Kromě vědecko-pedagogické práce se řadu let věnovala recenzní činnosti a spolupracovala s českými divadly.


 

Aktuální projekty: 

2020-2021: MK ČR, grantový projekt v rámci programu „Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění 2020“, příprava kolektivní monografie s pracovním názvem Avant-garde Opera in Interwar Czechoslovakia, řešitelka

2021: Opery Leoše Janáčka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kolektivní monografie, Fakulta umění OU v Ostravě, SGS – Specifický výzkum, řešitelka

2022: Příprava a vydání edice pamětí Ing. Jana Kubly (1859-1940), Fakulta umění OU v Ostravě, SGS – Specifický výzkum, členka pracovního týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII