CZ EN
   
 
Jana Marešová

Mgr. Jana Marešová, Ph.D.

Oddělení dokumentace

tel: +420 221 183 518
e-mail: maresova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení dokumentace, pověřena správou Sbírky grafiky a kresby a Sbírky plánové dokumentace.

Jana Marešová studovala na katedře PVH a archivního studia na FF UK (Mgr. 2004) a 2013 ukončila doktorské studium dějin umění v Ústavu pro dějiny umění FF UK. V Ústavu dějin umění AV ČR pracuje od roku 2004, nejdříve jako odborný pracovník, od r. 2015 jako pracovník vědecký. Kromě správy sbírek se věnuje vydávání pramenů k dějinám umění a památkové péči (ve své době nevydané soupisy památek). Mimo samotné správy sbírek je v její náplni rovněž badatelská agenda. 

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Jana Marešová (ed.), František Mareš – Jan Sedláček, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov. Svazek druhý: Český Krumlov. Edice nedokončeného rukopisu / Inventar der Historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politische Bezirk Böhmisch Krumau, Praha 2017 (edice nevydaného rukopisu).

Jana Marešová (ed.), Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu Pardubicko-Holicko Přeloučeského, napsal V. K. Vendl, Praha 2007.

Jana Marešová, Soupisy památek pod taktovkou Archeologické komise, Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok 30, Bratislava 2020, s. 109–214.

Aktuální projekty:

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities (NAKI II DG16P02B039) - člen řešitelského týmu

Připravuje ediční zpřístupnění Soupisu historických a uměleckých památek v politickém okresu Strakonice  (autorka A. Birnbaumová).

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII