CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Restaurátorský atelier

Restaurátorský ateliér je od roku 2009 součástí Oddělení dokumentace. Během své více než desetileté existence se podílel na mnoha významných ústavních projektech. Ateliér vznikl v budově ústavu v Husově ulici při příležitosti projektu Resurrected Treasure realizovaného za podpory tzv. Norských fondů. V rámci tohoto projektu byl zpracován reprezentativní vzorek 22 000 fotografií vybraných z rozsáhlé, typově reprezentativní a i v evropském kontextu mimořádně cenné sbírky historické fotografie ÚDU AV ČR.

Na tuto pilotní akci navázal v letech 2011–2015 projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity realizovaný v rámci grantového programu NAKI Ministerstvem kultury ČR. V roce 2015 se stal ústav spolupořadatelem prestižního workshopu pro restaurátory fotografií, který připravil americký Getty Conservation Institute. V letech 2016–2020 byl zapojen do třech projektů NAKI II (Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl, Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století a Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945).

Restaurátorský ateliér systematicky ošetřuje sbírkové předměty včetně přípravy pro zápůjčky na výstavy a digitalizaci. Ateliér se také dlouhodobě věnuje preventivní péči o ústavní sbírky.

Restaurátorky poskytují konzultace zaměřené na restaurování papíru a fotografií.

Kontakt: dolezalova@udu.cas.cz

LIDÉ