CZ EN
   
 
Jana Vozková

PhDr. Jana Vozková, CSc.

Muzikologická knihovna

tel: +420 220 303 939
e-mail: vozkova@udu.cas.cz

Vedoucí Muzikologické knihovny.

Jana Vozková (roz. Novotná) studovala hudební vědu na Filozofické fakultě UK (PhDr. 1985, CSc. 1991). Pracovala od roku 1984 v Oddělení hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV nejprve v knihovně, později jako interní doktorandka a samostatná vědecká pracovnice, ve kteréžto funkci přešla i do nástupnického Ústavu hudební vědy ČSAV (v letech 1993–1999). V letech 2000–2005 pracovala na grantových projektech v hudebním oddělení Národní knihovny a v Českém muzeu hudby. Od roku 2006 nastoupila znovu do AV ČR, do Oddělení (později Kabinetu) hudební vědy Etnologického ústavu jako vedoucí knihovny. S reorganizací pracoviště na přelomu let 2018–2019 v této funkci přešla do Ústavu dějin umění AV ČR. Na pracovišti v letech 2011–2018 vedla projekt rekatalogizace fondu (VISK5). Založila (v r. 2014) a vede projekt muzikologické bibliografie, spojený s rekatalogizačním projektem v rámci Strategie AV 21.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

J. Vozková, The Subtle Importance of the Liturgy of the Third Sunday of Lent, in: Charles IV (13161378) and the musical legacy of his era (ed. L.Hlávková). Praha, Vydavatelství Luboš Marek, v tisku.

J. Vozková, Muzikologická bibliografická databáze,in: M. Holanová (ed), České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha, 2017. s. 80–85.

J. Vozková, Allatiocapillorum Beatae Mariae Virginis: chorální liturgie neznámého mariánského svátku v klášteře sv. Jiří v Praze. Hudební věda 53, č. 4, 2016, s. 365–388.

J. Vozková, Půlstoletí muzikologické knihovny Akademie věd ČR. Hudební věda 51, č. 1–2, 2014, s. 207–224.

J. Vozková, Vzestup mariánské úcty v klášteře sv. Jiří na příkladu chorálních mší ze 14. století, in: M. Holubová – M. Suchomelová (eds.), Salve regina mariánská úcta ve středních Čechách. Praha 2014, s. 15–26.

J. Vozková, Offertoriale Arnesti: A Forthcoming Edition of Plainchant Offertories with Verses from Bohemian Sources, in: R. Klugseder (ed.), Cantus Planus. Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria, 2011. Wien 2012, s. 425–428.

J. Vozková, Jihočeská sbírka hudebnin uložená ve fondu hudebního oddělení Národní knihovny ČR a její cesta do RISMu, Muzikologické fórum 1, č. 1, 2012, s. 63–69.
J. Vozková, Chorální ofertoria jako hudebně historický a ediční problém, in: E. Adamko (ed.), Musica Mediaeva Liturgica. Zborník príspevkov z muzikologickem konferencie konanej 4.5. mája 2010. Vol. 1. Ružomberok 2010, s. 221–227.

J. Vozková, Bohemikální prameny chorálního ofertoria s verši, in: J. Petöczová (ed.),  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (19301989). Bratislava 2011, s. 218–224.

J. Černý – D. Eben – J. Frei – M. Horyna – J. Kouba – H. Vlhová-Wörner – J. Vozková, Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) / Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530). Praha 2005.

J. Vozková, Die Offertorienim Graduale des Arnestus von Pardubice, Miscellanea musicologica 37, 2004, s. 89–104.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII