CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Uměleckohistorická bibliografie

Bibliografické pracoviště shromažďuje a edituje informace pro databáze ASEPRIV o publikační činnosti vědeckých pracovníků zaměstnaných v Ústavu dějin umění AV ČR.

Otevírací doba

pondělí a čtvrtek 10–17 hod., jinak po domluvě e-mailem

Databáze

Lístkové bibliografické kartotéky zpřístupňujeme s podporou Strategie AV21 (program Paměť v digitálním věku).

LIDÉ