CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Uměleckohistorická bibliografie

Bibliografické pracoviště shromažďuje a edituje informace pro databáze ASEPRIV o publikační činnosti vědeckých pracovníků zaměstnaných v Ústavu dějin umění AV ČR.

Poskytuje osobní, telefonické a emailové konzultace výzkumným pracovníkům, badatelům i dalším uživatelům, spolupracuje na přípravě odborných podkladů k vědecké činnosti a na zpracování bibliografických soupisů a rešerší.

Součástí pracoviště jsou historické lístkové kartotéky obsahující více než 500 000 záznamů článků z českých periodik 19. a 20. století. Lístkové bibliografické kartotéky jsou zpřístupňovány s podporou Strategie AV21 (program Paměť v digitálním věku) v systému RETROBI.

Otevírací doba

pondělí a čtvrtek 10–17 hod., jinak po domluvě e-mailem

Databáze

 

LIDÉ