CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Barokní nástěnná malba

Centrum pro barokní nástěnnou malbu ve střední Evropě
Center for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE)

Centrum pro barokní nástěnnou malbu ve střední Evropě sdružuje interní a externí specialisty, kteří se věnují interpretaci barokních nástěnných maleb a působí jako pedagogové na vysokých školách. Zaměřuje na dokumentaci, katalogizaci a výzkum monumentálních maleb 17. a 18. století na území České republiky v širším kontextu středoevropské architektonické a umělecké produkce a kultury raného novověku.

Nedávno byl ukončen komplexní výzkum pražského paláce a dalších projektů českého aristokrata Jana Jáchyma Slavaty. Dosažené výsledky budou uveřejněny v samostatné knižní monografii. K vydání se také chystá ve spolupráci s Institut für Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes ÖAW soubor textů mezinárodního autorského kolektivu o výzdobě evropských farních kostelů 16.–18. století. Od roku 2021 Martin Mádl vede tříletý týmový projekt Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí.

K významným výstupům centra patří soupisové práce: Martin Mádl (ed.), Barokní nástěnná malba v českých zemích. Tencalla I–II, Praha 2012–2013 a Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha a kol., Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha 2016. Tyto rozsáhlé knižní publikace jsou výstupy výzkumných projektů podpořených ze strany GA ČR.

Členové centra spolupracují s českými i zahraničními institucemi. Centrum stálo u založení mezinárodní skupiny The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe a aktivně se podílí na její činnosti (WEB). Centrum se zapojuje do pořádání a mezinárodních vědeckých konferencí, letních škol a dalších pedagogických aktivit i do řešení bilaterálních i multilaterálních výzkumných projektů. Věnuje se také činnosti v oblasti popularizace vědy.

LIDÉ
Martin Mádl Martin Mádl

+420 221 183 551
madl@udu.cas.cz