CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Databáze

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. provozuje tyto veřejné databáze:

 

Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 - 1950

Epigrafická databáze

Soubory kulturních statků zestátněných podle dekretů prezidenta republiky

 

Databáze sbírek ÚDU (více viz sekce Služby)

Spojená databáze sbírky grafiky a plánů.

Databáze fondů

Dílčí databáze fototéky

Dílčí databáze sbírky historické fotografie

Databáze fotografií Josefa Sudka

 

Bibliografické databáze (více viz sekce Knihovny)

Retrospektivní Česká uměleckohistorická bibliografie 1781 - 1986

Muzikologická bibliografická databáze

 

Digitalizované prameny

Fond Kondakovův ústav

Fond Národní kulturní komise

Fond Zdeněk Wirth

Vincenc Kramář, Notes on Picassoś exhibition at the Thannhauser Gallery, 1913