CZ EN
   
 
Vlado Bohdan

MgA. Vlado Bohdan

Fototéka a fotoateliér

tel: +420221183520
e-mail: bohdan@udu.cas.cz

Fotograf.

Vlado Bohdan vystudoval v letech 1993 až 1998 obor umělecké fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Následně, od roku 1999, externě působil na této škole jako pedagog v semináři divadelní fotografie. Od roku 1999 pracuje jako fotograf v Ústavu dějin umění AV ČR. Od roku 2019 je pověřen vedením oddělení fotoateliéru. Vytváří profesionální fotografickou dokumentaci uměleckých děl oborů architektury, sochařství, malby, kresby, grafiky a užitého umění z oblasti českého a světového umění pro odbornou činnost pracoviště. Pro výstavní a publikační účely připravuje nové tisky (new prints), bromostříbrné fotografie z původních negativů, například Josefa Sudka ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR.

Ve volné tvorbě se věnuje subjektivnímu dokumentu v jeho metaforických polohách, portrétní a divadelní fotografii a také inscenované výtvarné fotografii.

Fotograficky přispěl do následujících publikací (výběr):

Taťána Petrasová a Rostislav Švácha (eds) - Dějiny umění v českých zemích 800–2000”, nakladateství Artefactum, 

Arbor vitae societas,  Praha 2018.

Štěpán Vácha, Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680“. Academia, Praha 2018.

Ivan Prokop Muchka – Ivo Purš – Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, Praha 2014.

Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, katalog výstavy, Praha 2010..

Zuzana Všetečková, Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek XIII, 2006.

Aktuální projekty:

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016-2020)

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (NAKI II, id. kód: DG16P02M002, 2016–2020)

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII