CZ EN
   
 
Tomáš Valeš

Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 604 488 481
e-mail: vales@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení uměleckohistorické topografie, pracoviště v Brně.

Tomáš Valeš studoval dějiny umění na FF MU (Ph.D. 2013). Od roku 2008 pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd, v.v.vi., v oddělení umělecko-historické topografie, se zaměřením na umění raného novověku, zejména malířství, kresbu a grafiku 17. a 18. století, znalectví, raně novověký mecenát a umělecko-historickou topografii. V letech 2013–2017 působil jako externí vyučující v Semináři dějin umění FF MU v Brně, kde od roku 2017 působí jako odborný asistent a vede diplomové a disertační práce. Od roku 2020 je předsedou redakční rady edice Maturandum, vycházející v rámci Centra pro studium raného novověku při SDU FF MU v Brně.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Zuzana Macurová – Tomáš Valeš (eds.), Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, Brno 2019.

Tomáš Valeš, TracesLeft by Peter Brandl in Moravia. Notes on the Links between Painting in Bohemia and Moravia, in: Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl 1668–1735. Studies, Prague 2018, s. 89–101.

Tomáš Valeš – Michal Konečný – Lenka Kalábová – Petr Tomášek, Obrazy. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu, Kroměříž 2018.

Tomáš Valeš – Pavel Suchánek, Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen, Umění / Art LXIII, 2015, s. 156–181.

Tomáš Valeš, Stylová východiska tvroby Josefa Sterna a brněnské malířství okolo 18. století, in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716–1775, Olomouc 2015, s. 1323.

Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka, Brno 2014.

Tomáš Valeš, Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des böhmischen und mährischen Adels, Österreichische Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege LXVII, 2013, s. 174–183.

Tomáš Valeš, Znojmo and Its Surroundings: Local Center, Periphery, or Something Completely Different?, in: Ondřej Jakubec (ed.), Central European and American Perspectives on Visual Arts in early Modern Europe, Brno 2013, s. 130–147.

Tomáš Valeš, „…in ducaliacceleberrima Ecclesia Lucensi...“ Salzburger Künstler im Dienst des Prämonstratenser Stifts in Louka/Klosterbruckbei Znaim, Barockberichte 59/60, 2012, s.717–730.

Tomáš Valeš – Michal Konečný, Umělci a dvorní umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách, Opuscula Historiae Artium 11, 2011, s. 42–65.

Tomáš Valeš, Josef Winterhalder d. J. (1743–1807), Maulbertschs bester Schüler in Fresko, in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 27–143.

Aktuální projekty:

Umělecké památky Moravy a Slezska 4, člen řešitelského týmu

Dějiny umění na Moravě: Morava v dějinách umění (GAČR 20-09541S) - člen řešitelského týmu

příprava kontextuální výstavy děl Jana Jiřího Heinsche (1647–1712) pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (2021)

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII