CZ EN
   
 
David Vrána

Bc. David Vrána

Oddělení dokumentace

tel: +420 221 183 712
e-mail: vrana@udu.cas.cz

Odborný pracovník Oddělení dokumentace.

David Vrána studoval dějiny křesťanského umění na KTF UK (2008–2011) a dějiny umění na FF UK (2011–2014). V letech 2014–2015 pracoval ve Fototéce ÚDU AV ČR, v. v. i. a od roku 2016 je odborným pracovníkem Oddělení dokumentace ÚDU AV ČR, v. v. i. V roce 2016 spolupracoval na projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu (NAKI) a externě se účastnil projektu Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích (GAČR). V letech 2017–2018 se podílel na práci restaurátorského atelieru v rámci úkolu ošetření a zpracování sbírky pečetí. Dlouhodobě spolupracuje na projektu databáze historických nápisů Centra Epigraphica et Sepulcralia (Program Paměť v digitálním věku, Strategie AV 21).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

David Vrána, "Cujus est imago haec et suprascriptio?": Panovnická reprezentace na přemyslovských mincích, in: Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (edd.), Imago, imagines II, Praha 2019, s. 36-47

David Vrána, Přemyslovský cyklus ve Znojmě: Úvodní otázky, Praha 2019

Jiří Kuthan et al., Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců, Praha 2019

David Vrána, Příspěvek k otázce původu manželky Boleslava I., in: Magdalena Nespěšná Hamsíková – Jana Peroutková – Stefan Scholz (edd.), Ecclesia docta. Společenství ducha a umění, Praha 2016, s. 95–104

David Vrána, Případ reliéfu z Předhradí, in: Miroslav Šmied – František Záruba (eds), Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta. Praha 2015, s. 164–187

David Vrána, Počátky mincovního umění v Čechách, Olomouc 2014

Projekty:

Paměť v digitálním věku, Strategie AV 21 - člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII