CZ EN
   
 
Pavel Vlček

Prof. PhDr. Pavel Vlček

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 221 183 548
e-mail: vlcek@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení uměleckohistorické topografie.

Pavel Vlček studoval dějiny umění a dějepis na FF UK (1968–1974, PhDr. 1974). V letech 1975–1978 pracoval jako kurátor Muzea hl. města Prahy, kde se podílel mimo jiné na výstavách Střelecké terče, Praha v obrazech 1. poloviny 19. století. Mezi lety 1978–1979 pracoval na Krajském středisku památkové péče a ochrany v Ústí nad Labem, pak 1979–1981 v Krajském muzeu v Teplicích, kde spolu s Jaroslavou Glogarovou uspořádal výstavu Secesní keramika. Od roku 1982 pracoval v oddělení dokumentace Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, roku 1987 přešel do Státních restaurátorských ateliérů a dále roku 1988 do Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, do pracoviště stavebně historických průzkumů vedených ing. dr. Janem Mukem, nejdříve jako samostatný, později vedoucí projektant (do 1992). V roce 1992 nastoupil jako vědecký pracovník do ÚDU AV ČR, kde pracoval na pražské topografii, a od roku 1992 začal učit v oddělení dějin architektury na fakultě architektury ČVUT Praha (docent 2002, profesor 2010). Byl hlavním řešitelem grantového projektu Umělecké památky Prahy (celkem tři granty GA ČR) a rovněž hlavním řešitelem grantu Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Pavel Vlček, Bohemian Protestant Church Architecture, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds.), From Hus to Luther, Turnhout 2016, s. 143–164.

Pavel Vlček, St. Peter und Paul-Kirche in Kralovice und Bonifaz Wolmut? Studia Rudolphina 11, 2011, s. 25–38.

Pavel Vlček, Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lucas von Hildebradt. Zur Problematik des Guarinismus in Mitteleuropa, Umění / Art LII, 2004, 310 ad.

Pavel Vlček ed., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.

Pavel Vlček – Petr Sommer – Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, 2002.

Pavel Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 1999, 2001.

Pavel Vlček, Praha 1610–1700, Praha 1998.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město a Josefov, Praha 1996; Malá Strana, Praha 1999; Hradčany a Pražský hrad, Praha 2000, Velká Praha. A–L, Praha 2012.

Pavel Vlček, Stavitel Kryštof Dientzenhofer, in: Historická architektura. Věda – výzkum – praxe, Praha 1995, s. 201–212.

Pavel Vlček – Pavel Zahradník, František Maxmilián Kaňka, Umění / Art XL, 1992, s. 180–227.

Pavel Vlček, Dientzenhoferův skicář a česká architektura 1640–1670, Umění / Art XXXVII, 1989, s. 473–497.

Pavel Vlček, Francesco Caratti; Umění / Art XXXII, 1984, s. 1–22.

Aktuální projekty:

Umělecké památky Moravy a Slezska 4 – spoluřešitel

Topografie okresu Plzeň-sever (Kralovice) – řešitel

Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (grant NAKI) – spoluřešitel

Italská barokní architektura v Praze – řešitel

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách (spolu s Pavlem Zahradníkem), nové upravené vydání – hlavní řešitel

Praha ve starých fotografiích ze sbírek Ústavu dějin umění (spolu s dr. Trnkovou) – spoluřešitel

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII