CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Centrum pro výzkum fotografie

Úkolem CVF je zkoumat dějiny a teorii fotografie, vytvářet prostor pro sdílení a prezentaci výsledků vlastního základního i aplikovaného výzkumu a také aktivně spolupracovat s dalšími subjekty zaměřenými na podobnou problematiku. Centrum, jehož činnost byla oficiálně zahájena na jaře 2018, v souladu s institucionální badatelskou prioritou Fotografie 19. a 20. století, má ambici stát se jedinečnou platformou mezioborového výzkumu v ČR s mezinárodním přesahem. Ačkoli se fotografie už bezmála 180 let dotýká všech oblastí života i všech vědních oborů, v českém prostředí bývá často zkoumána a interpretována pouze v rámci oborově, institucionálně, tematicky či regionálně velmi úzce zaměřených projektů.

V současné době se pozornost CVF soustředí hlavně na čtyři výzkumné oblasti: počátky fotografie na papíru ve střední Evropě, počátky fotomechanického tisku, sociální fotografie a fotografická reprodukce uměleckých děl.

Mezi nedávno dokončené knižní publikace, na nichž se podíleli členové týmu CVF, patří například Sudek a sochy (2020) a Nejstarší fotografie Prahy (2019). V roce 2020 CVF uspořádalo mezinárodní mezioborovou konferenci Photo: Science. Photography and Scientific Discourses.

Pracovníci centra úzce spolupracují s celou řadou renomovaných institucí v oblasti výzkumu fotografie a vizuální kultury v zahraničí i v ČR, např. PHRC/De Montfort University (Leicester), CEFRES (Praha), University of Hull, Sorbonne Université (Paříž), FAMU (Praha), Muzeum umění Olomouc: SEFO.

Dlouhodobou externí spolupracovnicí CVF je Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D. (b.kundracikova@gmail.com).

LIDÉ
Katarína Mašterová Katarína Mašterová

+420 221 183 509, +420 221 183 510
masterova@udu.cas.cz

Fedora Parkmann Fedora Parkmann

+420 221 183 548 ; +420 724 179 902
parkmann@udu.cas.cz