CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Mezinárodní poradní sbor

Mezinárodní poradní sbor

členové:

Prof. Steven Mansbach (University of Maryland)
Prof. Suzanne L. Marchand (Department of History, Louisiana State University)
Assoc. Prof. Martin Nedbal (School of Music, The University of Kansas)
Dr. Friedrich Polleross (Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien)
Prof. Joan M. Schwartz (Department of Art History and Art Conservation, Queen´s University, Kingston, Ontario)
Dr. Maria Theisen (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
Prof. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)