CZ EN
   
 
Tomáš Hlobil

prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.

Oddělení historiografie a teorie umění

tel: +420 221 183 511
e-mail: thlobil@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení historiografie a teorie umění. 

Tomáš Hlobil studoval bohemistiku a germanistiku na FF UP. Interní aspiranturu v oboru estetika ukončil na FF UK v roce 1992. Od roku 1993 do 2017 pracoval na FF UP jako odborný asistent, docent (2000) a profesor (2004). Od roku 1996 dosud působí ve stejných pozicích na Katedře estetiky FF UK. Od roku 2018 je vědeckým pracovníkem ÚDU AV ČR, v. v. i. Zaměřuje se na dějiny obecné estetiky, obecné teorie umění a teorie výtvarného umění od konce 17. do poloviny 19. století, zvláštní specializace na rané dějiny estetického myšlení v českých zemích a na teorii a dějiny estetické historiografie.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Tomáš Hlobil, Geschmacksbildung im Nationalinteresse II. Der Abschluss der frühen Prager Universitäts ästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1805–1848, Hannover 2018, 430 s.

Tomáš Hlobil, Franz Ficker– před Rudolfem Eitelbergerem. Výuka dějin a teorie výtvarných umění na vídeňské univerzitě před vznikem stolice dějin umění, Zprávy památkové péče 78, 2018, č. 2, s. 130–135.

Tomáš Hlobil, Die frühe Prager Universitätsästhetik 1763–1848,in: Peter Becher – Steffen Höhne –Jörg Krappmann – Manfred Weinberg (edd.), Handbuch der deutschen Literatur Pragsund der Böhmischen Länder, Stuttgart 2017, s. 105–110.

Tomáš Hlobil, The Reception of the Enquiry in theGerman-Language Area in the Second Half of the Eighteenth Century: August Gottlieb Meissner and Johann Gottfried Herder, in: Martin Fitzpatrick– Peter Jones (edd.), The Reception of Edmund Burke in Europe, London etc. 2017, s. 279–296.

Tomáš Hlobil, Britische Ästhetiker in der frühen Prager Universitäts ästhetik 1763–1848, in: Lore Knapp – Eike Kronshage (edd.), Britisch–deutscher Literaturtransfer 1756–1832, Berlin – Boston 2016, s. 53–70.

Tomáš Hlobil, Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II. Závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805–1848, Praha 2016, 314 s.

Tomáš Hlobil, Der Begriff des Interessanten in den Prager Vorlesungen von Anton Müller. Einunbekanntes Kapitelaus der Frühgeschichte der böhmisch–österreichischen Ästhetik, Archiv für Begriffsgeschichte 57, 2015, s. 125–144.

Tomáš Hlobil, Die Ästhetik der deutschen Romantik in den Ästhetik–Vorlesungenan der Prager Universität 1800 bis 1820, Germanistisches Jahrbuch 22, 2014, č. 1–2, s. 75–89.

Tomáš Hlobil, Geschmacksbildungim Nationalinteresse. Die Anfänge der Prager Universitäts ästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1763–1805, Hannover2012, 458 s.

Tomáš Hlobil, Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763–1805, Praha 2011, 322 s.

Aktuální projekty:

Estetika Franze Fickera (GA 18-04863S) – řešitel

Příprava ediční řady Ars– Philosophia, Aesthetica, Theoria v nakladatelství Academia –

Organizace konference The Influence of the Vienna Schoolof Art History before and After 1918II (Strategie AV 21)

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII