CZ EN
   
 
Petr Zinke

MgA. Petr Zinke

Fototéka a fotoateliér

tel: +420 221 183 520
e-mail: petr.zinke@udu.cas.cz

Fotograf.

Petr Zinke vystudoval v letech 1993 až 1998 obor umělecké fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Následně, od roku 1999, externě působil na této škole jako pedagog v semináři krajinářské fotografie. Od roku 2002 pracuje jako fotograf v Ústavu dějin umění AV ČR.  Vytváří profesionální fotografickou dokumentaci uměleckých děl oborů architektury, sochařství, malby, kresby, grafiky a užitého umění z oblasti českého a světového umění pro odbornou činnost pracoviště. 
Ve volné tvorbě se zaměřil na oblast výtvarné fotografie, práce s krajinnými motivy. Od roku 2002 hojně využívá kontaktního kopírování. V posledních letech se věnuje i využití barevných prvků v krajinářské fotografii. Dále experimentuje s propojením vizuality s hudební a divadelní produkcí a fotografickou ilustrací interpretace klasické hudby.

Fotograficky přispěl do následujících publikací (výběr):

Helena Dáňová – Markéta Pražáková (edd.), Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 12501550, katalog k výstavě 2020.

Jana Maříková-Kubková a kolektiv, Katedrála viditelná a neviditelná, Hilbertinum a Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i., Praha 2019.

Štěpán Vácha, Ve stínu Karla Škréty Pražští malíři v letech 16401680, Academia, Praha 2018.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 8002000, Arbor vitae societas, Artefactum, Praha 2017.

Klára Mezihoráková, Kostel sv. Albrechta v Třinci, Artefactum, Praha 2016.

Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě, Artefactum, Praha 2016.

Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi, Artefactum, Praha 2016.

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure et Lettering. Sepulchral scuplture of the Jagiellonian period in Bohemia, Artefactum, Praha 2014.

Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, Gallery, Praha 2010.

Zuzana Všetečková, Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek XIII, Praha 2006.

Aktuální projekty:

Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost  (NAKI II, id. kód DG18P02OVV039, 2018 – 2021) – člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII