CZ EN
   
 
Lenka Bydžovská

PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 222 221 646
e-mail: bydzovska@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění 19.-21. století.

Lenka Bydžovská studovala dějiny umění a italštinu na FF UK v Praze v letech 1976–1981 (PhDr. 1982, CSc. 1990). Od roku 1981 pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR (dříve Ústav teorie a dějin umění ČSAV). Zabývá se výzkumem českého modernismu a avantgardy v mezinárodních souvislostech. V letech 1993–2017 byla vedoucí Oddělení umění 19. – 20. století, v letech 1994–2017 členkou vědecké rady ústavu a v letech 1996–2016 šéfredaktorkou časopisu Umění Art. Podílela se na četných publikačních a výstavních projektech, spolupracovala nejen s předními českými galeriemi, ale také například s The Museum of Fine Art Houston nebo s Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen am Rhein. Byla spoluautorkou rozsáhlé mezinárodní výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908–1928. Avant-gardes in Central Europe, kterou v letech 2018–2020 postupně pořádaly Muzeum umění Olomouc, Miȩdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Galéria mesta Bratislavy a Janus Pannonius Múzeum Pécs.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

 Lenka Bydžovská, “Do You See Anything?“, Asked Poussin´: The Informe, Bataille and the Czech Surrealists, in: Beáta Hock – Klara Kemp-Welch – Jonathan Owen (edd.), A Reader in East-Central-European Modernism 1918–1956, London 2019, s. 301–316.

Lenka Bydžovská – Karel Srp, Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939, Řevnice – Hluboká nad Vltavou 2016.

Lenka Bydžovská – Vojtěch Lahoda – Karel Srp, Černá slunce. Odvrácená strana modernity 1927–1945, Řevnice – Ostrava 2012.

Lenka Bydžovská – Karel Srp (edd.), New Formations. Czech avant-garde art and modern glass from the Roy and Mary Cullen collection, Houston 2011.

Lenka Bydžovská – Karel Srp (edd.), Alfons Mucha: Slovanská epopej, Praha 2011.

Lenka Bydžovská – Karel Srp, Jindřich Štyrský, Praha 2007.

Lenka Bydžovská, Toyen a Mnemosyne, Umění / Art LV, 2007, s. 470–480.

Lenka Bydžovská – Karel Srp, Josef Šíma: Návrat Theseův, Praha 2006.

Lenka Bydžovská, The Avant-Garde Ideal of Poiesis: Poetism and Artificialism during the Late 1920s, in: Eric Dluhosch – Rostislav Švácha (edd.), Karel Teige: l‘enfant terrible of the Czech modernist avant-garde, Cambridge, Mass. – London 1999, s. 46–63.

Lenka Bydžovská – Karel Srp (edd.), Český surrealismus 1929–1953, Praha 1996.

Aktuální projekty:

Mikuláš Medek: Nahý v trní, výstava pořádaná Národní galerií v Praze ve Valdštejnské jízdárně, Anežském klášteře a Veletržním paláci, 10. 9. 2020 – 10. 1. 2021 - spoluautorka koncepce a scénáře výstavy

Umění – gesto – argument, mezioborový projekt vedený Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII