CZ EN
   
 
Dalibor Prix

PhDr. Dalibor Prix, CSc.

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 221 183 365
e-mail: prix@udu.cas.cz

Vědecký pracovník a vedoucí Oddělení uměleckohistorické topografie.

Dalibor Prix vystudoval obor dějiny umění a estetika na FF UK v Praze (PhDr. 1989; CSc. 1993). V letech 1989–1992, 1995–1998 pracoval jako odborný referent v Pražském ústavu památkové péče, v letech 1992–1995 vyučoval na Ústavu historie a muzeologie Slezské university v Opavě, kde od roku 2006 znovu přednáší v rámci Ústavu historických věd. Od roku 1998působí jako vědecký pracovník ÚDU AV ČR, v. v. i., se zaměřením na středověkou architekturu. Podílel se na zpracování Uměleckých památek Prahy (svazky 2: Nové Město, Vyšehrad a 3: Malá Strana). V letech 2004–2017 vedl autorský kolektiv Uměleckých památek Prahy. Velká Praha, M–Ž. Souběžně se věnuje práci na Uměleckých památkách Moravy a Slezska (svazky 3 a 4) a podílel se na textech publikace Imago, imagines. Mimoto se zabývá středověkou sakrální a částečně i hradní architekturou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v evropském kontextu.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Dalibor Prix, Počátky sakrální architektury v Čechách, in: Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách (eds. Ivo Štefan – Martin Wihoda). Prameny české historie 3. Praha 2018, s. 172–205.

Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž, 1 a 2. díl, Praha 2017.

Dalibor Prix, Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století. Průzkumy památek XXIV/1, 2017, s. 3–38.

Dalibor Prix, Asymetriczne sklepienia na Śląsku w XIV wieku. Rocznik Historii Sztuki XLI, 2016, s. 5–22.

Dalibor Prix, Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu. Opava 2014.

Dalibor Prix, Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300. Opava 2011.

Dalibor Prix, Kostel sv. Martina do konce 18. století, in: Kostel sv. Martina v Bohušově (eds. Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula). Bohušov – Ostrava 2011, s. 85–200.

Dalibor Prix, Hlava první. 796–1310, in: Klára Benešovská – Petr Kratochvíl (ed.) – Ivan P. Muchka – Taťána Petrasová – Dalibor Prix – Rostislav Švácha, Architektura. Velké dějiny zemí Koruny české. Tématická řada. Praha – Litomyšl 2009, s. 7–104.

Dalibor Prix (ed.), Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522. Opava 2008.

Dalibor Prix, Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích. Historie objektu (1603–2003).Opava 2003.

Aktuální projekty:

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II, 190/DG16P02H023/D) – člen řešitelského týmu

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, inrepretace, prezentace (NAKI II, DG16P02B003) – člen řešitelského týmu

Umělecké památky Moravy a Slezska – člen týmu, editor 4. svazku

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII