CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Pedagogická činnost

Akademie výtvarných umění  v Praze /
Katedra teorie a dějin umění
Štěpán Vácha

Architectural Institute in Prague (ARCHIP)
Helena Dáňová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích /
Filozofická fakulta / Ústav věd o umění a kultuře
Michal Šroněk

Karlova univerzita v Praze /
Filozofická fakulta / Katedra estetiky
Roman Dykast, Tomáš Hlobil

Karlova univerzita v Praze / Filozofická fakulta /
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Jiří Roháček

Karlova univerzita v Praze / Filozofická fakulta /
Ústav pro dějiny umění
Jan DienstbierJan Klípa, Lubomír Konečný, Martin MádlPavla MachalíkováRostislav Švácha

Karlova univerzita v Praze / Fakulta humanitních studií
Martin Krummholz

Karlova univerzita v Praze /
Ústav jazykové a odborné přípravy
Eva Janáčová

Masarykova univerzita v Brně / Filozofická fakulta /
Ústav hudební vědy
Aleš Opekar

Masarykova univerzita v Brně / Filozofická fakulta /
Ústav české literatury
Stanislava Fedrová

Masarykova univerzita v Brně / Filozofická fakulta /
Seminář dějin umění
Kateřina Dolejší, Jan Klípa, Matthew RampleyTomáš Valeš

Univezita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem /
Pedagogická fakulta / Katedra výtvarné kultury
Klára Mezihoráková

Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta /
Katedra dějin umění
Ivo Hlobil, Martin Krummholz, Kateřina Kubínová, Rostislav Švácha,
Tomáš Winter

Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě /
Ústav historických věd
Dalibor Prix

Technická univerzita v Libereci / 
Fakulta umění a architektury
Petr Kratochvíl, Ondřej Hojda

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz /
Zentrum für Genderforschung – Institute 14 Musikästhetik
Anja Bunzel

University of Birmingham / Department of Art History
Vendula Hnídková