CZ EN
   
 
Milada Jonášová

PhDr. et Mgr. Milada Jonášová, Ph.D.

Oddělení muzikologie

tel: +420 220 303 932
e-mail: jonasova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení muzikologie.

Studovala hudební vědu na FF UK (PhD. 2008) a teologii na KTF UK (Mgr. 1997). Od 1999 pracovala v Ústavu hudební vědy AV ČR, 2003‒2018 v Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR. Od ledna 2019 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR se zaměřením na život a dílo W. A. Mozarta, dobovou recepci jeho díla, výzkum italské opery 18. století s přesahem do 19. století, výzkum chrámové hudby 18. století. Systematicky zkoumá mozartovskou produkci pražských kopistických dílen a její šíření do evropských zemí. K tomu absolvovala řadu stipendijních pobytů: 2000 na Facoltà di Paleografia e Filologia musicale v Cremoně (Ministero degli Affari Esteri), 2002–2003 na Freie Universität v Berlině (DAAD), 2003 v Internationale Stiftung Mozarteum v Salcburku (stipendium ÖAD-Ernst Mach), 2008, 2011, 2017 na univerzitě v Tübingen  (DAAD). 2010 byla v Salcburku zvolena členkou Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum. Je spolueditorkou ediční řady L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento (nakladatelství Academia, do r. 2020 pět svazků) a sborníků z pražských mozartovských konferencí Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung v rámci ediční řady Mozart Studien (vídeňské nakladatelství Hollitzer, sv. 25 a 27).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Milada Jonášová, Neuentdeckte Prager Quellen aus Mozarts Zeit zu La clemenza di Tito, Le nozze di Figaro, Der Schauspieldirektor und La finta giardiniera, in: Manfred Hermann Schmid ‒ Tomislav Volek ‒ Milada Jonášová, Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung II. Bericht über den Prager Mozart-Kongress 2018 (Mozart Studien 27), Wien 2020, s. 360–434.

Milada Jonášová, Il regno delle Amazoni – Mozarts Fragment und die Oper von Agostino Accorimboni, in: Manfred Hermann Schmid ‒ Tomislav Volek‒ Milada Jonášová, Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung III. Bericht über den Prager Mozart-Kongress 2018 (Mozart Studien 27), Wien 2020, s. 51–154.

Milada Jonášová, The period reception of Mozart’s „Don Giovanni“, in: Milada Jonášová ‒ Tomislav Volek (eds.), Tre opere su Don Giovanni per Praga: Caldara 1730 – Righini 1776 – Mozart 1787, Praga 2019, s. 49–67.

Milada Jonášová, Neues zur frühen Rezeption von Idomeneo. Ein unbekannter Brief von Hugo Graf von Hatzfeld und eine neue Prager Partitur, in: Manfred Hermann Schmid - Tomislav Volek - Milada Jonášová (eds.), Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung I. Bericht über den Prager Mozart-Kongress 2016 (Mozart Studien 25), Wien 2018, s. 61–81.

Milada Jonášová, Il fenomeno delle contraffazioni mozartiane nella monarchia asburgica, in: Claudio Toscani (ed.), „La nostra musica da chiesa è assai differente...“ Mozart e la musica sacra italiana, Pavia 2018, s. 17–33.

Milada Jonášová, Die Zauberflöte, Il flauto magico, Kouzelná flétna – alles aus Prag, in: Manfred Hermann Schmid (ed.), Mozart Studien 24, Wien 2016, s. 49–92.

Milada Jonášová, „Intonazioni degli Ebrei“ from Benedetto Marcello’s Estro poetico-armonico in Prague in 1729, Hudební věda 52, 1/2015, s. 5–54.

Milada Jonášová, Eine neue Quelle zu Beethovens Arie „Ah perfido“, uraufgeführt in Leipzig von Josepha Duschek, in: Helmut Loos (ed.), Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa, Leipzig 2015, s. 55–70.

Milada Jonášová, Zur Entstehungsgeschichte von Mozarts Don Giovanni – I. Neue Partituren und Stimmen aus der Kopistenwerkstatt von Anton Grams, in: Manfred Hermann Schmid (ed.), Mozart Studien 23,  Wien 2015, s. 11–244.

Milada Jonášová, Prager Abschriften von Mozarts Kompositionen als Druckvorlagen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Ulrich Leisinger (ed.), Mozart-Jahrbuch 2011, Bärenreiter Kassel 2012, s. 189–197.

Milada Jonášová, Das Orakel aus Mozarts Idomeneo in der Münchner Uraufführungspartitur und die frühen Prager Quellen, in: Manfred Hermann Schmid (ed.), Mozart Studien 20, Tutzing 2011, s. 73–137.

Milada Jonášová, Eine Auführung der g-moll-Sinfonie KV 550 bei Baron van Swieten im Beisein Mozarts, in: Manfred Hermann Schmid (ed.), Mozart Studien 20, Tutzing 2011, s. 253–268.

Milada Jonášová, Das Testament und die Verlassenschaftsabhandlung von Josepha Duschek, in: Milada Jonášová – Tomislav Volek (eds.), Böhmische Aspekte des Lebens und des Werkes von W. A. Mozart, Prag 2011, s. 39–124.

Aktuální projekty:

Opera jako slavnostní událost, mezinárodní muzikologická konference, Český Krumlov 2021

Italská opera – mezi originálem a pasticciem, mezinárodní muzikologická konference, Český Krumlov 2020, Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR

Aktuální otázky mozartovského výzkumu III, mezinárodní muzikologická konference, Praha 2020, Ministerstvo kultury ČR - řešitelka

Bertramka – německý pohled (1942), sborník referátů z konference a výstavní katalog, Česko-německý fond budoucnosti

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII