CZ EN
   
 
David Vondráček

Dr. David Vondráček

Oddělení muzikologie

tel: +420 220303935
e-mail: vondracek(at)udu.cas.cz

Výzkumný pracovník Oddělení muzikologie se zaměřením na výzkum operety.

David Vondráček studoval učitelství hudby, hudební vědu, český a německý jazyk v Mnichově. Studia zakončil v roce 2018 doktorátem na LMU s disertací na téma hudba Jaroslava Ježka, vedenou Prof. Dr. Hartmutem Schickem. Na LMU též působil jako vysokoškolský pedagog (2014–2020).

Jeho zájem se pojí s problematikou střední Evropy v širším pojetí, od Estonska až po státy bývalé Jugoslávie, převážně ve 20. století. Kromě české moderny (Bohuslav Martinů, Alois Hába a tzv. terezínští skladatelé) jeho zájmy zahrnují solitéry hudební historie, jako jsou Emánuel Moór nebo George Enescu.

Kromě toho se podílel na pokračování projektu Deutsches Theaterlexikon online pro vydavatelství De Gruyter, pracoval ve zvukovém archivu Bavorského rozhlasu (BR) a přispíval do programových brožur koncertů hudebních těles Bavorského rozhlasu, mj. BRSO.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

David Vondráček, Jaroslav Ježek (1906–1942) zwischen Avantgarde und Jazz (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, sv. 80), München 2021 [v tisku].

David Vondráček (ed.), The East, the West, and the In-Between in Music (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, Sonderband 2), München 2021.

David Vondráček, Der tschechische Blick auf Johann Stamitz, in: Sarah-Denise Fabian et al. (edd.), Die Familie Stamitz und die europäische Musikermigration im 18. Jahrhundert (Schriften zur Südwestdeutschen Hofmusik), Heidelberg 2021 [v tisku].

David Vondráček, Musik und Lebenswelt bei Gideon Klein. Mit einigen Anmerkungen zu seinen Chorsätzen, in: Albrecht Dümling (ed.), Torso eines Lebens. Der Komponist und Pianist Gideon Klein (19191945) (Verdrängte Musik, sv. 23), Neumünster 2020, s. 59–77.

David Vondráček, Aus Böhmen und Mähren in die Welt. Musik(theater), Mobilität und Migration in der Moderne, in: Burcu Dogramaci – Berenika Szymanski-Düll – Wolfgang Rathert (edd.), Leave, Left, Left. Migrationsphänomene in den Künsten, Berlin 2020, s. 43–62.

David Vondráček, Dohnányi und die Tradition. Das Klavierquintett Nr. 2 es-Moll, op. 26 (1914), in: Studia Musicologica 59/3–4, 2018, s. 301–308.

David Vondráček, Die Kafka Band & Co.: Zur popkulturellen Aneignung Kafkas, in: Steffen Höhne – Alice Stašková (edd.), Franz Kafka und die Musik (Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, sv. 12), Köln 2018, s. 245–259.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII