CZ EN
   
 
Martin Mádl

PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 551
e-mail: madl@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění raného novověku.

Martin Mádl studoval dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2003). V letech 1993–2008 byl kurátorem sbírky skla a keramiky v Národním muzeu v Praze, kde se mimo jiné podílel na přípravě výstavy A Thousand Year of Czech Culture ve Winston-Salem, NC, USA. Od roku 2003 pracuje jako vědecký pracovník ÚDU AV ČR, v. v. i., se zaměřením na dokumentaci a interpretaci barokních nástěnných maleb. Je editorem a spoluautorem soupisových katalogů Tencalla I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2012–2013, a Benediktini I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2016. Podílel se na řešení grantu Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích. Je aktivním členem mezinárodní skupiny pro výzkum barokní nástěnné malby ve střední Evropě (The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe)

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha, Benediktini I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2016.

Martin Mádl, Heiligkreuzlegenden in der böhmischen Wand- und Deckenmaleei des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Carla Heussler – Sigrid Gensichen (eds.), Das Kreuz. Darstellung und Verehrung in der Frühen Neuzeit (Regensburger Studien zur Kunstgeschichte 16), Regensburg 2013, pp. 262–286.

Martin Mádl, Images of Turks in the Baroque Ceiling Decorations of the Czech Lands and Their Central European Context, in: Eckhard Leuschner – Thomas Wünsch (edd.), Das Bild des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege: Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reich, Berlin 2013, pp. 95–114.

Martin Mádl (ed.), Tencalla I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích, Praha 2012–2013.

Martin Mádl, ‘Mors et Vita, Hyems et Aestas, Longe et Prope’: Carpororo Tencalla’s Paintings in Náměšť nad Oslavou, Umění / Art 59, 2011, pp. 214-236.

Martin Mádl, Quadratura in Bohemia. Reception and Adaptations, in: Matthias Bleyl – Pascal Dubourg Glatigny (edd.), Quadratura. Geschichte – Theorie – Technik, Berlin 2011, pp. 165–178.

Martin Mádl, Johann Joachim Becher and the Beginnings of Baroque Glaßmaking in Central Europe, in: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk (ed.), Glass of the Alchemists. Lead Crystal – Gold Ruby, 1650-1750, Corning, NY, 2008, pp. 96–105.

Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (eds.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007.

Petra Zelenková – Martin Mádl, The Celebration of the Losy of Losinthal Family on the Thesis Print from 1667, Journal of the Lute Society of America, 36/2003, 2007, pp. 49–86.

Martin Mádl – Anke Schlecht – Marcela Vondráčková, Detracta larva juris naturae. Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov (Opera minora historiae artium 2), Praha 2006.

Martin Mádl – Jerzy J. Kunicki-Goldfinger, Eiland: Georg Gundelach and the glassworks on the Děčín estate of count Maximilian Thun-Hohenstein, Journal of Glass Studies 48, 2006, pp. 255–277.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII