CZ EN
   
 
Václav Kapsa

Mgr. Václav Kapsa, Ph.D.

Oddělení muzikologie

tel: +420 220 303 937
gsm: +420 774 145 406
e-mail: kapsa@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení muzikologie.

Václav Kapsa vystudoval hudební vědu na FF UK (Ph.D. 2009). Od roku 1999 pracuje v hudebním oddělení NK ČR, podílel se mimo jiné na projektech zaměřených na akvizici a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro hudbu a hudební vědu. V letech 1999–2002 pracoval v Ústavu pro hudební vědu AV ČR, 2002–2018 v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Od roku 2019 je vědeckým pracovníkem ÚDU AV ČR, v. v. i. se zaměřením na hudbu 18. století, zabývá se zejména tvorbou pražských skladatelů raného 18. století. Je řešitelem projektu Tematické katalogy českých skladatelů online v rámci Strategie AV 21 (program Paměť v digitálním věku).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Václav Kapsa, The Novena to Saint Teresa of Jesus and the work of Prague composers around 1720, Hudební věda 57, 2020, 3, s. 254–290.

Václav Kapsa, Joseph Brentner. A Catalogue of His Works (Brk), Ústav dějin umění AV ČR 2019–2021, publikováno online.

Václav Kapsa, Böhmische Komponisten und ihre Instrumentalwerke im Schrank II, in: Das Instrumentalrepertoire der Dresdner Hofkapelle in den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts. Überlieferung und Notisten. Bericht über das internationale Kolloquium vom 23. bis 25. Juni 2010, Dresden 2019, s. 168–191, PDF

Václav Kapsa, The place of Jan Dismas Zelenka within Prague’ssacred music scene as viewed through the inventory of the Knights of the Cross with the Red Star, Clavibus unitis 8, 2019, 1, s. 91–100, PDF

Václav Kapsa, The Information Value of a Music Inventory: “Musicalien und Instrumenten” listed in Sokolov (Falkenau) in the First Half of the 18th Century, Musicologica Brunensia 53, 2018, 2, s. 179–199.

Václav Kapsa, Inwieweit die Wörter von Wichtigkeit waren? Zum Wort-Ton-Verhältnis in Arien von Joseph Brentner und anderen mitteleuropäischen Komponisten des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts, in: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava, 22. – 24. 10. 2014, Bratislava 2015, s. 145–162.

Václav Kapsa, The Violin Concerto in D Major RV Anh. 8 and several other issues concerning František Jiránek (1698–1778), Studi Vivaldiani 14, 2014, s. 15–43.

Václav Kapsa, Die Musik in der St. Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Musicologica Brunensia 49, 2014, 1, s. 189–209.

Václav Kapsa, On the Way from Prague to Wrocław: Sacred Music by Early 18th-Century Prague Composers in Silesia, in: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Context – New Perspectives, Frankfurt am Main 2013 (= Eastern European Studies in Musicology 1), s. 267–287.

Václav Kapsa, Account Books, Names and Music: Count Wenzel von Morzin’s Virtuosissima Orchestra, Early music 40, 2012, 4, s. 605–620.

Václav Kapsa, Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka, Praha 2010.

Aktuální projekty:

Tematické katalogy českých skladatelů online – pražští tvůrci raného 18. století (Strategie AV 21) – řešitel

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII