CZ EN
   
 
Štěpán Vácha

PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 551
e-mail: vacha@udu.cas.cz

Vědecký pracovník a vedoucí Oddělení umění raného novověku.

Štěpán Vácha je od roku 2007 pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR. Předmětem jeho odborného zájmu je barokní umění v českých zemích, zvláště malířství, také umění na dvoře císaře Rudolfa II., dále panovnická reprezentace Habsburků ve výtvarném umění. Je spoluautorem publikace Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1640–1680 (nakl. Academia, 2017) a kulturněhistorické monografie Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 (nakl. Paseka, 2009). Podílel se na výstavě Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách pořádané Západočeskou galerií v Plzni (2015–2016), k níž vyšla stejnojmenná publikace. Je šéfredaktorem bulletinu Studia Rudolphina, do něhož přispívá odbornými studiemi, publikuje rovněž v časopisu Umění / Art a zahraničních periodicích. Od roku 2016 vyučuje dějiny umění na Akademii výtvarných umění v Praze.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

The Picturesque Motif of the Rotunda in the Work of Roelandt Savery, Oud Holland 132, 2019, s. 51–64.

Štěpán Vácha – Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens – Jan Bedřich Hess – Matěj Zimprecht, Praha, 2017.

Štěpán Vácha, Škréta, Sandrart und Merian d. J. Überlegungen zur Vita Karel Škrétas in der Teutschen Academie, in: Susanne Meurer – Anna Schreurs-Morét – Lucia Simonato (edd.), Aus aller Herren Länder. Die Künstler der Teutschen Academie von Joachim von Sandrart (= Collection Théorie de l’art 8), Turnhout 2015, s. 249–261.

Andrea Steckerová – Štěpán Vácha (edd.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Lomnice nad Popelkou – Plzeň 2015.

Štěpán Vácha, Imaginum elegantia. K estetické působivosti náboženského obrazu v českých zemích v 17. a 18. století, Umění / Art 62, 2014, s. 251–275.

Štěpán Vácha, The School of Prague or Old German Masters: Rudolfine Painting in the Literary and Visual Discourse of the 17th and 18th Centuries, Zeitschrift für Kunstgeschichte 77, 2014, s. 361–384.

Štěpán Vácha, An Unknown Work by Francesco Cozza in the Czech Republic, The Burlington Magazine, Vol. 153, August 2011 (no. 1301), s. 523–525.

Štěpán Vácha, Šlechtické kaple v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi: Oltářní výzdoba a fundace v 17. století, Umění / Art 58, 2010, s. 17–41.

Štěpán Vácha, Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen, Prag 2009.

Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha – Litomyšl 2009.

Aktuální projekty:

Umění na odiv: obrazová sbírka císaře Rudolfa II. v kontextu uměleckého sběratelství kolem roku 1600 (GA ČR, 20-15927S) – řešitel týmového projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII