CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Kontakt

Sídlo

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
Husova 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 222 144
IČ: 6837 8033

i.č. datové schránky: ftxnhx3

e-mail: udu@udu.cas.cz

Podmínky elektronické podatelny

Další adresy

Oddělení muzikologie,
Muzikologická knihovna a bibliografie
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.,

Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6
tel.: +420 220 303 930 (Muzikologie)
tel.: +420 220 303 939 (Muzikologická knihovna)
tel.: +420 220 303 938 (bibliografie)

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.
Pracoviště Brno

Veveří 97, 602 00 Brno
Tel.: +420 532 290 264