CZ EN
   
 
Jakub Hauser

Mgr. Jakub Hauser

Oddělení umění 19.-21. století

tel:
e-mail: jakub.hauser@gmail.com

Odborný spolupracovník v rámci grantového projektu: Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, NAKI II (2018–2021)

Jakub Hauser absolvoval dvouoborové studium dějiny umění – lituanistika na FFUK (Mgr. 2009), kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Pracoval krátce v Národním muzeu na projektu ATHENA (Access to culturalheritagenetworksacrossEurope) (2010–2011), v letech 2011 až 2014 působil ve fotoarchivu Židovského muzea v Praze, od roku 2015 pracuje jako kurátor uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví. Zde organizoval výstavu František Bidlo – Homo politicus (2015), kurátorsky se podílel na výstavě Zkušenost exilu (2017) a na řešení stejnojmenného projektu programu NAKI II, v rámci kterého edičně připravil výstavní katalog a kolektivní monografii Příběhy exilu (2018, společně s Věrou Velemanovou). Podílí se koncepčně na přípravě stálých expozic Památníku národního písemnictví.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Jakub Hauser, „Co kde mezi ruskou emigrací zůstalo krásného, to vše sem pietně sneseno.“ Výtvarná sbírka Ruského kulturně-historického muzea, in: Umění / Art LXVII, 2019, s. 26–46.

Eva Csémyová – Jakub Hauser – Tereza Johanidesová – Adéla Klinerová (edd.), Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Sborník příspěvků z interdisciplinární konference studentů magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorandů konané na Ústavu dějin umění FF UK ve dnech 22. a 23. září 2016 [el. dokument], Praha 2019.

Jakub Hauser – Věra Velemanová (edd.), Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, Praha 2018

Jakub Hauser, Pražské působení malíře Sergeje Maka a skupina Skytové, in: Jakub Hauser – Věra Velemanová, Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, Praha 2018, s. 258–279

Jakub Hauser (rec.), Andrej Vladimirovič Tolstoj – Irina Vasiljevna Ščeblygina – Elena Michajlovna Bukrejeva, Sochranit' dlja Rossii. K 80-letiju Russkogo kul'turno-istoričeskogo muzeja v Prage, Umění / Art LXIV, 2017, s. 436–438

Jakub Hauser, Exiled Russian and Ukrainian Artists in Prague during the Interwar Period. Experiment. A Journal of Russian Culture XXIII, 2017, s. 127–141

Jakub Hauser (ed.), Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, kat. výst., Památník národního písemnictví, Praha 2017

Jakub Hauser (rec.), Julie Jančárková, Ruskámalba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě, Umění / Art LXIV, 2016, s. 77–79

Jakub Hauser, Výtvarníci ruské a ukrajinské meziválečné emigrace a slovanská galerie Jiřího Karáska ze Lvovic, Umění / Art LXIII, 2015, s. 307–322

Jakub Hauser, Steppe-ing into Prague's shoes: Russian and Ukrainian exile artists in search of their nomadic identity in Prague during the interwar period, Centropa XIII, 2013, s. 212–226

Jakub Hauser, „Jsme Skythové – jsme Asiaté my...” Eurasijství a umění meziválečné emigrace ze Sovětského svazu. Sergej Mako a skupina Skify, Umění / Art LVII, 2009, s. 172–184

Aktuální projekty:

Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, NAKI II (2018–2021) – člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII