CZ EN
   
 
Barbara Líznerová

MgA. Barbara Líznerová

Oddělení dokumentace / Vztahy s veřejností (PR)

tel: +420 221 183 578, +420 221 183 502
e-mail: liznerova@udu.cas.cz

Restaurátorka Oddělení dokumentace.

Vztahy s veřejností (PR).

Barbara Líznerová studovala bakalářský program Arts Management na VŠE Praha (Bc. 2012) a navazující magisterský program Restaurování fotografie na FAMU Praha (MgA. 2016). V letech 2013–2018  pracovala v Národním památkovém ústavu v odboru prezentace a vnějších vztahů, kde se mj. podílela na propagaci projektu Po stopách šlechtických rodů (Lucemburský rok, Rok renesanční šlechty) a byla hlavní koordinátorkou Hradozámecké noci. Od roku 2017 je restaurátorkou fotografií v Oddělení dokumentace ÚDU AV ČR, kde má na starosti restaurování a konzervaci ústavních sbírek, především fotografií a grafik. Od roku 2018 zastává v ústavu také funkci PR, zajišťuje tiskový servis, správu sociálních sítí, organizuje popularizační akce (Týden vědy a techniky, Veletrh vědy, Open House Praha apod.) a připravuje produkčně pravidelné výstavy ve Window Gallery. Je členkou Kolegia popularizátorů Akademie věd ČR.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII