CZ EN
   
 
Taťána Petrasová

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.

Vedení ústavu / Oddělení umění 19.–21. století

tel: + 420 221 183 515
e-mail: petrasova@udu.cas.cz

Zástupkyně ředitele a tajemnice vědeckých informací, vědecká pracovnice Oddělení umění 19.–21. století.

Taťána Petrasová studovala dějiny umění a estetiku na FF UK (PhDr. 1984), dizertaci obhájila na Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (CSc. 1993). Od roku 1986 pracovala v Ústavu dějin umění AV ČR (dříve ÚTDU ČSAV). Je členkou Vědecké rady CEFRESu (od roku 2013) a Vědecké rady Institut national des sciences humaines et sociale CNRS (od roku 2019). Mezi lety 2013–2021 byla členkou Akademické rady AV ČR. Jako vědecká pracovnice Oddělení umění 19.–21. století se specializuje na architekturu a sochařství 19. století.

Spolu s Helenou Lorenzovou byla editorkou a autorkou Dějin českého výtvarného umění III. 1780–1890, vydaných v roce 2001. Společně s Rostislavem Šváchou editovala a autorsky přispěla do Dějin výtvarného umění v českých zemích 800–2000, vydaných v roce 2017. Od roku 1998 se podílí na organizaci Plzeňských sympozií k problematice 19. století. V současné době pracuje na přípravě monografie Pietro Nobile (1776–1854): Neoclassicism between Technique and Beauty (De Gruyter, 2021), která je hlavním výstupem grantového projektu GAČR, na kterém v letech 2017–2019 spolupracovala s Rossellou Fabiani (Trieste) a Richardem Kurdiovskym (Wien).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Taťána Petrasová, Die Kunsthistorische Konzepte von Anton Springer und August Wilhelm Ambros, in Markéta Štědroňská (ed.), August Wilhelm Ambros – Wege seiner Musikkritik, - ästhetik und historiographie, Wien 2021, pp. 179–192.

Taťána Petrasová, Pietro Nobile’s and Clemens Wencel Lothar Metternich’s Idea of the Summer Residence Königswart (1827–1840), Umění / Art LXVII, 2019, pp. 417–439.

Taťána Petrasová, Pietro Nobile’s and Clemens Wenzel Lothar Metternich’s Idea of the Summer Residence Königswart (1827–1840): Moder Villa and an Experiment, Umění / Art LXVII, 2019, s. 417–439.

Taťána Petrasová, Katedrála bez krále: chrám sv. Víta v letech 1791–1929, in: Jana Maříková-Kubková a kol., Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě, díl II, Praha 2019, s. 500–507, 509–542, 555–629.

Taťána Petrasová, Umění a architektura období 1800–2000 (spolu s Vojtěchem Lahodou); Architektura neoklasicismu: úspornost formy; Sochařský civilismus; Evropa a Morava; Architektura neoklasicismu a teorie zahrad; Ideál neoklasicismu v sochařství; Čechy a svět; Zahrady, parky, lázně; Romantický tvůrce versus Akademie; Kultura velkoměsta; Orientalismus; Synagogy historismu: emancipacem stylem; Neorenesance „národní“ a česká; Umění ve veřejném prostoru: mezi reprezentativní zakázkou a novými podněty (spolu s Pavlou Machalíkovou); Klasický ideál; Historismus a kutl památek; styl versus technika; Neobaroko a secese (spolu s Lenkou Bydžovskou): in: Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 8002000, Praha 2017 [2018], s. 603–633, 636–639, 642–643, 647–651, 656–663, 670–673, 686–699, 708–717, 727–729.

Taťána Petrasová, Člověk a stroj, in: Taťána Petrasová (ed.), Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století (kat. výst.), Západočeská galerie v Plzni 2012, s. 9–40.

Taťána Petrasová, Sochařství z Mnichova v Čechách a čeští sochaři v Mnichově / Die Bildhauerei aus München in Böhmen und die tschechische Bildhauer in München, in: Taťána Petrasová – Roman Prahl (edd.), Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München – Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, Praha 2012, s. 219–256.

Taťána Petrasová, The first Czech Translation (1783) of the five orders: Image rewrites text, in: Katalin Keserü – Z. Szegedy-Maszák (edd.), Text and Image in the 19–20th Century Art of Central Europe. Proceedings of the International Conference Organized at the Eötvös Lorand University of Budapest, September 21–22, 2009, Budapest 2010, pp. 59–68.

Taťána Petrasová, Josef Mocker and Prague's Medieval Landscape (1872–1899), in: Zoe Opacic (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe. British Archaeological Association Conference Transactions XXXII, Leeds 2009, pp. 222–240.

Taťána Petrasová – Jiří Pešek, La Prague des fondateurs modernes (1850–1890), in: Markéta Theinhardt (ed.), La Prague des fondateurs modernes (1850–1890), Paris 2005, pp. 308–341.

Taťána Petrasová, Die unvollendete puristische Instandsetzung des hohen Turms des St.-Veits-Kathedale zu Prag (1879–1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern, Umění / Art XLIX, 2001 [2002], pp. 305–320.

Taťána Petrasová,The History of the Town Hall in Prague in the 19th Century, in: Jacek Purchla (ed.), Mayors and City Halls, Cracow 1998, pp. 183–188.

Taťána Petrasová,L'idée de la cathédrale de Prague au XIXe siècle, in: Roland Recht (ed.), L'art et Revolutions. XXVIe Congres international d'histoire de l'art, Strasbourg 1992, pp. 168–179.

Aktuální projekty:

Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile (1774–1854), GAČR 17-19952S – řešitelka – hlavní řešitel, editor publikace Pietro Nobile: The Neoclassicism between Technique and Beauty (2021)

Prostor výstav (Strategie AV 21) – členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII