CZ EN
   
 
Katarína Mašterová

Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 221 183 509, +420 221 183 510
e-mail: masterova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění 19.-21. století.

Katarína Mašterová je řešitelkou (v letech 2019–2020 hlavní řešitelkou) pětiletého grantového projektu NAKI II Josef Sudek a fotografická reprodukce uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (Sudek Project; 2016–2020). Je jednou ze zakládajících členek ústavního Centra pro výzkum fotografie (CVF). Spolu s Vojtěchem Lahodou a Hanou Buddeus zorganizovala sympozium a následně připravilak vydání knihu Instant Presence: Representing Art in Photography (2017). V rámci Sudek Project byla spoluautorkou výstav Josef Sudek: V šeru chrámu (2016), Josef Sudek: V ateliéru (2016) a Josef Sudek: Topografie sutin (2018; také putovní verze výstavy ve spolupráci s Českými centry) a Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy (2020). V roce 2019 připravila výstavu Svoboda + Palcr: Vidět sochy pro GAVU Cheb. Ve svém výzkumu se věnuje dějinám a teorii fotografie 20. století se zaměřením na reprodukce uměleckých děl (především sochařství a památek), tématu fotografického archivu a fotografům Josefu Sudkovi a Janu Svobodovi. V minulosti spoluzaložila neziskovou Galerii K4 (2010–2014).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Katarína Mašterová (ed.), Svoboda + Palcr: Vidět sochy (kat. výst.), Praha 2019.

Katarína Mašterová, Katedrála ve fotografii, in: Jana Maříková-Kubková et al., Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě, Praha 2019, s. 852–862.

Katarína Mašterová (ed.), Josef Sudek: Topografie sutin / The Topography of Ruins (kat. výst.), Praha 2018.

Katarína Mašterová (ed.), Praha roku 1945 na fotografiích Josefa Sudka (specializovaná mapa ve formě webové aplikace), 2017; s tištěnou verzí Katarína Mašterová – Mariana Kubištová, Tři procházky Prahou roku 1945 s fotografiemi Josefa Sudka / Three Walks Through the Prague of 1945 With Josef Sudek’s Photographs, Praha 201.

Hana Buddeus – Katarína Mašterová – Vojtěch Lahoda (edd.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017.

Vojtěch Lahoda – Katarína Mašterová (edd.),Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio (kat.výst.), Praha 2017.

Katarína Mašterová, Jan Svoboda a fotografie uměleckých děl, in: Rostislav Koryčánek – Jiří Pátek (edd.), Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Brno 2015, s. 42–59.

Jana Maříková-Kubková – Katarína Mašterová – Katarína Válová, Prague Castle, in: Marina Vicelja-Matijašić (ed.), Swords, Crowns, Censers and Books. Francia Media – Cradles of European Culture. Rijeka 2015, s. 187–212.

Milena Bravermanová – Katarína Chlustiková [Mašterová] – Petr Chotěbor, Architektonické články z baziliky a kláštera sv. Jiří, in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (kat. výst.), Praha 2014, s. 122–128.

Jana Maříková-Kubková – Katarína Válová – Katarína Mašterová (edd.), Culture Heritage Route, webové stránky v rámci projektu Cradles of European Culture (2007–2013); spoluautorka odborného textu Pražský hrad / Prague Castle, 2013–2014.

Aktuální projekty:

Josef Sudek a fotografická dokumentaceuměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (NAKI II DG16P02M002) – hlavní řešitelka projektu (od 2019)

Jan Svoboda / Zdeněk Palcr: fotografický dialog o soše (Strategie AV 21) – koordinátorka projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII