CZ EN
   
 
Aleš Opekar

PhDr. Aleš Opekar, PhD.

Oddělení muzikologie

tel: +420 220 303 936
e-mail: opekar@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení muzikologie.

Aleš Opekar studoval obory čeština a hudební výchova na FF UK (PhDr. 1987, CSc. 1993). V letech 1990–1998 pracoval jako vědecký pracovník Ústavu pro hudební vědu AV ČR a v letech 1999–2018 jako vedoucí redakce Jazzové a populární hudby, resp. hudební dramaturg Českého rozhlasu Vltava, kde se podílel na řadě specializovaných hudebních programů. Jako odborný poradce, resp. scenárista spolupracoval s Českou televizí na dokumentárních seriálech Bigbít (1999) a PopStory (2016 a 2020). Od 2006 vyučuje populární hudbu a world music na Ústavu hudební vědy FFMU v Brně a od 2016 na HAMU v Praze. V roce 1998 inicioval založení občanského sdružení Muzeum a archiv populární hudby, jehož je dodnes (pod názvem Popmuseum, z. s.) předsedou. Od roku 2019 je vědeckým pracovníkem ÚDU AV ČR, se zaměřením na teorii a dějiny populární hudby.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Aleš Opekar, Regionalistická historiografie českého rocku a její nové přírůstky, Hudební věda 2, 2020, s. 210–230.

Aleš Opekar, Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudby, in: Irena Přibylová – Lucie Uhlíková (edd.). Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou 2019,s. 226–245.

Aleš Opekar, O něčem i o ničem. Písňové texty v české populární hudbě jako paměť společnosti, in: Přibylová Irena – Uhlíková Lucie (edd.), Od folkloru k world music: O paměti. Náměšť nad Oslavou 2018, s. 205–229.

Aleš Opekar, [12 encyklopedických hesel], in:Paolo Prato, David Horn (Edd.): Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music ofthe World,Volume XI. Genres: Europe. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney 2017, s. 182–183, 192–195, 445–447, 460–462, 470–471, 484–486, 572–576, 652–654, 733–735, 754–755, 778–780 a 793–804.

Aleš Opekar, Opus nula. Juvenilie a jejich potenciál na příkladu Lenky Dusilové, in: Přibylová Irena – Uhlíková Lucie (edd.),Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou 2016, s. 197–216.

Aleš Opekar, „Jazz není mrtev, jen podivně zapáchá.“ Frank Zappa a jazzová hudba. Kořeny české zappománie a Zappovske ohlasy v české hudbě, in: Vladimír Papoušek – David Skalický (edd.), Fenomén Zappa. Praha 2016, s. 79–82 a 103–109.

Aleš Opekar, Lehké decibelové průsaky skrze těžce železnou oponu, in: Petr Hlaváček – Michal Stehlík (edd.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, Praha 2016, s. 121–131.

Aleš Opekar, Hudba Kapverdských ostrovů aneb Tcheka na Fogu a jiné nestrojenosti, in: Přibylová Irena – Uhlíková Lucie (edd.),Od folkloru k world music, Náměšť nad Oslavou 2015, s. 166–189.

Aleš Opekar, Karel Kryl písničkář, in: Ivana Denčevová – Michal Stehlík (eds.), Fenomén KK, Praha 2014, s. 90–122.

Aleš Opekar, The Matadors. Beatová aristokracie z Prahy, Ústí nad Orlicí 2007.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII